Povolení lezení v Praze

Lezecké novinky tento týden se netýkají nových výstupů, rekordů ani nových tras. Tento týden se váš tým ve Varianta RP zaměřil na legalitu lezení a povolení lezení v Praze. Oblasti, o kterých je řeč jsou Divoká Šárka, Skalka, Prokopské údolí, Branické skály a Údolí Únětického potoka. V předešlých letech platil zákaz lezení v těchto oblast pro lezce, kteří nejsou členy českého horolezeckého svazu (ČHS). Letos byla však na požádání ČHS vyjednána výjimka, která dosavadní pravidla mění. Jde o novou změnu, platnou od 12.04.2021 do 31. 12. 2022.

Podmínky

S povolením se vážou konkrétní podmínky, které se musí dodržovat lezeckou komunitou. Pro mnoho z nás se nic nemění. Je přesto nutné být informován a vyhnout se tak ničení skály, okolní přírody a porušování zákona. Podmínkami jsou:

1. Horolezecké lokality budou řádně označeny horolezeckými značkami.

2. Při provozování horolezectví budou dodržována platná Pravidla lezení ve skalních oblastech České republiky (viz. pravidla lezení)

3. Lézt je možno celoročně avšak pouze na místech stanovených tímto rozhodnutím: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor ochrany prostředí Oddělení ochrany přírody a krajiny

4. Je zakázáno, jakkoliv upravovat okolí skal, včetně kácení dřevin, tvorby odpočinkových míst, tábořišť atp. bez předchozího souhlasu orgánu ochrany přírody.

5. Tvorba nových cest a prvovýstupů mimo stávající horolezecké lokality je možná pouze na základě předchozího souhlasu orgánu ochrany přírody.

Pravidla lezení ve skalních oblastech

Hlavní pravidla lezení, kterých se tato vyhláška týká, jsou pravidla lezení ve skalních oblastech od ČHS. Zahrnují jak povinnosti, tak zákazy, které lezci musí dodržovat.

Povinnosti jsou:

  1. Nepoškozovat přírodu, dbát na čistotu a pořádek
  2. Využívat pouze přístupové a sestupové trasy (jsou-li určeny)
  3. Řídit se značením majitelů pozemků, orgány ochrany přírody, správci lesa a dalšími oprávněnými subjekty

Zákazy jsou:

  1. Jakkoliv měnit povrch skal za účelem opravy či tvorby chytů a stupů
  2. Používat zimní horolezeckou výzbroj
  3. Poškozovat lanem povrch skal (např. tření při top-rope technice)
  4. Přidávání skalních skob do hotových cest

Kompletní vyhlášky jsou dostupné na těchto adresách:
Povolení lezení: https://www.horosvaz.cz/ochrana-prirody/povoleni-lezeni/

Pravidla lezení ve skalních oblastech: https://www.horosvaz.cz/ochrana-prirody/podminky-a-pravidla-lezeni-ve-skalnich-oblastech-cr/