Porto Corallo, lehký bouldering přímo na pláži.

Bouldering u sardinského přístavu Port Corallo je nenáročný a hlavně přímo na pláži. Bouldery jsou zde všudypřítomné, ovšem jejich kvalita se značně liší. Dají se tu najít malé lezitelné kameny až po třímetrové bloky které jsou v době přílivu mírně pod vodou.

Boulder Uncle UGO Porto Corallo

Boudlery se nacházejí 400 m jižně od přístavu Porto Corallo. Po překročení mostu nad říčkou vedoucí z jezera Stagno Sa Praia přejděte an pláži a pokračuje po kamenitém pobřeží. Zprvu narazíte na relativně nízký (1,5 m) boulder III. s cestou Cleo. Boulder II. se nachází přibližně 100 m dále, lezení najdete hned nalevo od výrazné jeskyně ve skalnatém pobřeží. Boulder I, s nejhezčí trasou v oblasti uvidíte na samotném výběžku této pláže. Dejte si ovšem pozor na příliv, dopadiště je během vyšší vody zatopené. Lezení je tu možné pouze v 8hodinových intervalech.

Při příjezdu autobusem Linea 105 dorazíte k místnímu campu Bellavista Camper Service. V tomto případě je třeba jít jihovýchodním směrem po šotolinové cestě přímo na skalnatý výběžek, odkud bude Boulder I krásně viditelný.

Boulder I Porto Corallo Villaputzu

Boulder I

              Dominantní boulder stojící na samotném pokraji moře. Balvan vystupuje z okolní rovné kamenné pevniny a představuje krásný bouldeing s výhledem na okolní pláž a všudypřítomné skalnaté pobřeží. Lezení je možné pouze za odlivu, kdy je spodek boulderu bez většího množství vody. I během období, kdy je nízká hladina moře, v okolních proláklinách zůstávají zbytky slané vody.

              Kamen je mírně lámavý, ovšem většina chytů je vyčištěna od zbytků a větších kusů silnými mořskými bouřemi.

Na boulderu je prozatím vylezena pouze jedna linie, leva strana boulderu stále prezentuje možnost prvovýstupu. Tato strana se zdá být měně kompaktní a poněkud drolivá ovšem mírný převis a velké kapsy se zdají být ideálním protivníkem lezců.

Uncle UGO (1)

V0

Uncle UGO začíná téměř uprostřed balvanu ve dvou prstové kapse. Trasa dále směruje přes crimp a další kapsu k pravé hraně, kde se stáčí zpět více ke středu.

Autor: patrik Smet, 2021
GPS: 39.4365308N, 9.6364297E

Boulder II Porto Corallo Villaputzu

Boudler II

Druhy boulder, je snadno rozpoznatelný krásnou jeskynní, která se nachází na jeho severní straně. Dopadiště tu je převážně písčitá pláž s občasnými většími kamínky. Samotný boulder je z hnědého lámavějšího křemene (podobný materiál ze kterého jsou v naší Praze Košířské skalky). Boudelr se nachází přibližně uprostřed mezi boulderem I a III.

Florence (1)

V0

Sit start, prvních par těžších kroku na nakloněnou slabovou stěnku.

Autor: Patrik Smet, 2021
GPS: 39.4368119N, 9.6365100E

Varda (2)

V0

Sit strat, přímo vzhůru po linii hrany.

Autor: Patrik Smet, 2021
GPS: 39.4368119N, 9.6365100E

Plumitif (3)

V0

Sit start na stejném miste jako u boulderu Varda. Lezec dále pokračuje doprava a stoupá po hraně jeskyně.

Autor: Patrik Smet, 2021
GPS: 39.4368119N, 9.6365100E

Boulder III Porto Corallo Villaputzu

Boudler III

Třetí boulder je nejnižší na našem seznamu. Lezcům poskytuje pouze jednu logickou linii, začínající sit startem, mířící mírně doprava na výlez. Skalka má přibližně 1.5 metru a dopadiště je do měkkého písku, přesto doporučujeme bouldermatku.

Cleo (1)

V1

Sit start, prasklinou travers mírně doprava na snadný výlez.

Autor: Patrik Smet, 2021
GPS: 39.4372761N, 9.6366389E