Košíře

Košíře / Kotlářka

Počet cest: 15+3
Výška: 16m
Hornina: Lámavý křemen
Typ cesty: Položená / Kolmá
GPS: 50.0705278N, 14.3622222E
MHD: Tramvajová zastávka Kotlářka
Parkoviště: ulice U Kotlářky a Svátkova
Pdf průvodce: zde

Košíře jsou samostatnou oblastí mezi pražskými částmi Košíře a Kotlářka. Skála z lámavého křemene je skryta v lese pouze několik desítek metrů od tramvajové zastávky Kotlářka. Oblast je velice chabě zajištěna. To zejména z důvodu extrémní lámavosti skály. Ta se často odlupuje či vylamuje ve velkých kusech a padá na jističe. Helma je v této oblasti nutností! Na vrcholu skály (přístupném ze všech stran) se však dají udělat jištění na top rope kolem stromů a u vybraných cest se dosáhne na nevyšší bolt. Většina cest je dělaná na tradiční jištěníza pomocí vklíněnců.
Lezení podléha pravidlům pro skalní lezení.

Košíře Kotlářka lezecká oblast v samotném srdci prahy, drolící se křemen. výška do 10m lehké lezení

Košířská Skalka:

GPS: 50.0705278N, 14.3622222E
Nejvíc levý kout (1)

2 II

První cesta oblasti je spíše boulder. I bez jištění se s technicky opatrnějšími kroky lezec dostane na top ke stromu, kde se následně dá zajistit toprope pro cestu 2. Artie mastí karty.

Délka: 4m
Jištění: žádné
Autor: Neznámý

Artie mastí karty (2)

6a+ (VII-)

Nakloněná a kluzká cesta bez fixního jištění, ale s možností zajištění toprope na malém stromku na vrchu. Lezení za pomocí spáry v levém rohu je povoleno.

Délka: 5m
Jištění: Tradiční
Autor: M. Kulajta, 03.04.2016

Levý kout (3)

4a IV+

Levý kout je velice drolivá, mírně převislá cesta, na které je helma nutná. Vede skrz levou hranu levé plotny přes dva borháky cesty Myclinka k výlezu. Poslední borhák cesty se, za použití odsedky či dvou expresek používá jako slaňák.

Délka: 8m
Jištění: 1 + tradiční + slaňák
Autor: Neznámý

Myclinka (4)

4c (V)

Cesta označená první šipkou na levé plotně. Jde o velice přímočaré lezení lemující kraj plotny, po dobrých stupech i chytech. První polovina se jistí tradičně. Na vrcholu se dá lehce udělat toprope z posledního boltu.

Délka: 12m
Jištění: 1 + tradiční + slaňák
Autor: M. Kulajta, M. Tučka, 07.03.2016

Pralilinka (4.1)

4c (V)

Pralilinka se od mateřské cesty č. 4. děli těsně před prvním boltem. Následně pokračuje přímo vzhůru k vrcholu.

Délka: 12m
Jištění: 2 + tradiční
Autor: M. Kulajta, 07.03.2016

Středem levé plotny (5)

4c (V)

Logická cesta vedoucí středem plotny ke společnému slanění, či výlezu. Cesta je na skále označena a je jištěna tradičně. Má velice dobré, málo drolivé chyty i stupy. Na tradiční jištění doporučujeme friendy a malé vklíněnce typu tricam.

Délka: 12m
Jištění: Tradiční + slaňák
Autor: M. Kulajta, M. Tučka, 03.2016

Potměšil (6)

4b (V-)

Potměšil je poslední a také nejkratší a nejlehčí cestou levé plotny. Cesta není odjištěna fixním jištěním a leze se tak tradičně či přes toprope. Skála se zde příliš nedrolí. Chyty i stupy jsou, na Košíře, velice dobré a stabilní

Délka: 12m
Jištění: Tradiční + slaňák
Autor: M. Kulajta, M. Tučka, 07.03.2016

Medvědárium (7)

4c (V)

Drolivá, mírně převislá cesta po úzké stěnce levé hrany prostřední plotny. Cesta je na skále označena šipkou. Skála se v poslední třetině láme ve velkých kusech. Helma je nutná.

Délka: 10m
Jištění: Tradiční + slaňák
Autor: M. Kulajta, M. Tučka, 07.03.2016

Prostřední hrana (8)

4c (V)

První cesta prostřední plotny, také označena šipkou. Lezení lemuje levou hranu skály. Jištění je dominantně tradiční, vkládané do malých spárek. Spárky i hrana mají tendenci se drolit. Opatrnost a helma je doporučována.

Délka: 11m
Jištění: Tradiční + slaňák
Autor: Neznámý

Středem prostřední plotny (9)

5b (VI-)

Jedna pouze ze tři fixně odjištěných cest vedoucí přímo po linii dvou borháků ke slanění na vrchu. Leze se přes spárky a hrany. Hrany jsou velice drolivé a kameny na nich viklavé (nevylamovat). Lezec by měl dbát na zvýšenou opatrnost při chytání hran, jistič by měl mít helmu.

Délka: 11m
Jištění: 2
Autor: Martin Tučka, 03.2016

Spárka (10)

5a (V+)

Diagonální cesta šikmo po spáře začínající v pravém rohu skály. Trasa vede po šikmých spárkách a vodorovných hranách ke slanění. Hrany jsou stejně drolivé jako u předchozí cesty, platí tak stejná doporučení.

Délka: 10m
Jištění: Tradiční + slaňák
Autor: Neznámý

Pravý kout (11)

2+ (III)

Krátká cesta lezená skrz komín za použití skály na obou stranách, odjištěna tradičně či topropem fixovaným kolem stromu. Komín je velice špinavý a drolivý s padající sutí z vrchu. Lezení je jednoduché a technicky nenáročné. Helma je doporučena.

Délka: 8m
Jištění: Tradiční
Autor: Neznámý

Konec prokrastinace (12)

6b+/6c (VII/VII+)

Cesta je odjištěna dvěma borháky a vede k výlezu. U stromu nad skálou je možné uvázat toprope, ten však řeže lano ostrou hranou. Cesta je druhou silově nejnáročnější cestou sektoru. Použití kamenného bloku cesty Pravý kout je povoleno.

Délka: 10m
Jištění: 2
Autor: P. Babinec, M. Kulajta 17.10.2016

Prokrastinace (12.1)

7a (VIII)

Varianta dělící se od mateřské cesty 12. na polici. Tato varianta vede vpravo od borháků bez použití pravé hrany. Jde o nejtěžší, velice prstově náročnou cestu oblasti. Jištění je stejné jako u cesty 12. Konec prokrastinace.

Délka: 10m
Jištění: 2
Autor: P. Babinec, M. Kulajta 20.10.2016

Hrana prokrastinace (12.2)

6c (VII+)

Druhá varianta cesty 12, Hrana prokrastinace vede vpravo po hraně skály. Od předchozích dvou se také dělí na polici pod převisem. Cesta je silově nejnáročnější. K jištění použijte toprope jako v předešlých dvou cestách nebo první bolt cest 12 a 12.1 a následně vklíněnec či friend ve spáře vpravo za hranou.

Délka: 10m
Jištění: 1 + tradiční
Autor: P. Babinec, M. Kulajta 20.10.2016

Hrabě motyka (13)

5a (V+)

Cesta označena šipkou (vlevo od hrany skály) a vedoucí přímo vzhůru podél spárky . Odjištěna je pouze slaňákem. Je tedy nutné se ke slaňáku dostat z vrchu a jistit tak přes toprope nebo použít pro zajištění vklíněnce vložené do spáry. Používání pravé hrany skály je povoleno.

Délka: 10m
Jištění: Tradiční + slaňák
Autor: Neznámý

Pravá hrana (14)

3+ (IV)

První ze dvou cest za pravým koutem skály. Nástup je ve velice sypké stráni. Skála se zde nedrolí a chyty i stupy jsou dobré. Jištění je tradiční pomocí vklíněnců. Tradičně pro tuto oblast se dá ale navázat toprope na vrcholku.

Délka: 8m
Jištění: Tradiční
Autor: Neznámý

Pravá stěnka (15)

2+ (III)

Poslední cesta oblasti, ve stráni nad cestou 14. Pravá hrana. Nástup je velice nepříjemný a sypký. Chyty i stupy jsou však velice dobré a pevné. Jištění je tradiční nebo toprope.

Délka: 5m
Jištění: Tradiční
Autor: Neznámý

Lezecký průvodce je takédostupný v pdf formatu na portálu Patreon.com. TOPO průvodce pražskými lezeckými oblastmi
Praha
08.12.2023
mlha -3°C
mlha
Vítr: 9 Km/h
Viditelnost: 3.5 km
východ slunce: 07:47
Západ slunce: 16:00

Košíře:

Do lezecké oblasti Košíře se dá dostat ze tří hlavních směrů – z jihu, západu a východu.

Jižní přístupová cesta je nejpoužívanější. Vede od tramvajových zastávek. Lezec se z konečné zastávky tramvaje vydá pěšinkou do lesa. Existuje několik cestiček, které do něho vedou. Doporučujeme cestu naproti přechodu (GPS: 50°04’12.1″N 14°21’43.5″E). V lese se vydáme doleva a následujeme pěšinu zhruba sto metrů ke skále.

Západní přístupová cesta je velice podobná a vede od autobusových zastávek. Je také vhodná pro ty, kteří přijedou autem do ulic U Kotlářky a Svátkova. Přístup je i zde velice lehký. Je nutné pouze dojít k místu, kde silnici odbočuje z ulice Pod Kotlářkou a vydat se lesní pěšinkou na těchto souřadnicích: 50°04’13.1″N 14°21’41.0″E. Tato pěšinka se napojuje na tu z předešlého přístupu.

Východní přístup je nejméně používaný. Vede z druhé části lesíka od ulice U Klikovky a paintballového hřiště a restaurace Řízkárna. Pěšina skrz les vede na vrcholek skalky. Pěšina začíná na konci ulice U Klikovky a ihned se dělí na dvě. Pro cestu k lezecké oblasti Košíře se musíme vydat doleva a na dalším dělení cest opět doleva. Pak podél cesty dorazíme na vrchol skály.

store.varp.cz/produkt/zvahov-pdf-pruvodce/(otevře se na nové záložce)

MHD: Zastávka Kotlářka
Autobusy č.: 167 a 265
Tramvaje č.: 9, 10, 15, 16, 98, 99

Parkoviště: ulice U Kotlářky a Svátkova nebo ulice Pod Skalkou a U Klikovky.