Pravidla lezení na skalách

S rostoucím zájmem o skalní lezení a přibližujícím se létem jsme si řekli, že je čas se vrátit k pravidlům lezení na skalách. Pravidla lezení se nevztahují na pískovce, jelikož české pískovcové skály mají vlastní set pravidel, který se liší od tradičních skal, jako jsou např. vápence (běžné v Praze). Než se do toho ale pustíme tak je potřeba říct, odkud informace máme. Nebude asi překvapivé zjištění, že je to ČHS a jejich přiložené pdf.

Pravá plotna, Hlubočepské plotny, VARP
Pravá plotna, Hlubočepské plotny

Všeobecné informace

Pravidla lezení se v Čechách týkají všech skal mimo pískovce a Jizerské. Jizerky mají totiž kvůli vlastnímu historickému vývoji vlastní set pravidel, ke kterým se ale časem dostaneme. Pravidla jsou velice jasná, s tím že platí “co není zakázáno, je povoleno”. Samozřejmě ale s ohledem na další legislativu ČR a ochranu přírody + směrnice jednotlivých chráněných území, na kterých se skály nachází.

V neposlední řadě, lezením je rozuměno lezení na laně. Bouldering zatím bohužel není kodifikován nebo ošetřen v rámci povolení, pravidel nebo zákazů či příkazů. Proto prosíme boulderisty aby byli zejména opatrní.

Ochrana přírody

Ochrana přírody je základ všech lezeckých povolení. Dodržování této části nařízení je proto nediskutabilní. Jako lezci jsme povinni:

1. Dbát na čistotu a pořádek a chovat se tak, aby nedocházelo k poškozování přírody – myšlenko všeho od trávy až po skály a stromy. 

2. Využívat k lezení, přístupu a sestupu pouze označené cesty. Co to znamená? Lézt tam, kde najdete značku označující lezecký sektor (namalované trojúhelníky) nebo se držet ČHS databáze. Lezec.cz není pro toto ideální, jelikož si tam může kdokoliv přidat cokoliv. Pokud tedy tápete, jestli je někde lezení povolené, koukněte na ČHS. Pokud si lámete hlavu jak se k sektoru neinvazivně dostat, doporučujeme kouknout na Mapy.cz.

3. Řídit se značením správců lesa, ochranářů, majitelů pozemků atd.

Výslovně jsou pak zakázany tyto věci:

  1. Jakkoliv měnit povrch skal. Tzn. žádná úprava chytů nebo stupů aby se lépe lezlo. Praktiky styly “Just do it” jsou proto netolerovány – ne že by to někoho napadlo.
  2. Používat zimní lezeckou výzbroj – logické.
  3. Poškozovat povrch skal při manipulaci s lanem. V praxi to znamená snažit se omezit přílišný top-roping (lezení “na rybu”) a jiné praktiky, u kterých lano zbytečně dře skálu.
  4. Dodávat nová jištění do hotových a schválených cest. Výjimku pro to může udělit Vrcholová komise ČHS. Pokud tedy víte, že je jištění špatně a potřebuje vyměnit, informujte Komisi, nedělejte nic na vlastní pěst.

Fixní jištění

Fixní jištěný – tedy bolty, borháky a nýty – jsou klíčem pro sportovkáře. Zde platí, že za způsob a usazení fixních bodů ručí ten, kdo je umístil. Pro nás, kteří cesty nevrtají platí potom dvě hlavní věci:

  1. Kontrola fixních jištění je na všech lezcích! Během lezení se používají pouze ty body, které odpovídají standardu a metodice ČHS, určené podle názoru lezce. Pokud najdete bod, který zásadně neodpovídá, jste povinni ho nahlásit Vrcholové komisi Svazu nebo správci skalní oblasti. Kontakty na oba jsou na portálu Českého horolezeckého svazu.
  2. K fixním jištěním je nutné se chovat šetrně. V ideálním případě během vrchního jištění (Top-rope) se zajistěte přes dvě karabiny a neprotahujte lano skrz slaňák. Když na cestě skončíte, je pak nutné karabiny odstranit a z cesty se slanit. Tím zamezíme přílišnému poškozování koncových bodů jištění na skalách.

Nové cesty

Tato část se týká spíše boulderistů a velice aktivních sportovkářů. A i když se může zdát, že se vás netýká, věřte že lezení je zajimavý sport a jednou si každý řekneme tu jednu osudnou větu „támhle nic není, ale šlo by to“.

  1. Zlaté pravidlo: cesta vzniká prvním přelezem! Navrtat nebo vysnit si cestu se bohužel nepočítá. Projekty se musí hlásit místní Vrcholové komisi do 30 dnů od momentu, co se na cestě začně pracovat. Po nahlášení máte 1 ROK nárok na „uzavřený projekt“. Pak se cesta otvírá všem. Když jde o cestu na laně, je označená smyčkou s dlouhými konci v prvním bodě jištění. Pokud jde o bouldering, tak zde žádná ustálená varianta není. Nejlepší varianta, kterou můžeme nabídnout (pokud jde o Prahu), je napsat nám na IG, Facebook nebo ideálně skrz „+ Nová cesta“ a my vám ji přidáme do TOPOs jako zavřený projekt.
  2. Varianty a nové cesty NESMÍ měnit obtížnost nebo jištění již existujících cest – důvody pro to snad nemusíme říkat.
  3. Po vytvoření nové varianty či cesty musí autoři do 4 týdnů od prvovýstupu zaslat návrh hodnocení, název cesty a jména autorů ČHS (prosím dělejte to, ať se TOPO líp dělá :D)
  4. V neposlední řadě, pokud tyto podmínky (a pár dalších pro autory cest) nedodrží, může Komise rozhodnout o zrušení cesty a fixní body jištění odstranit.

Dohled na dodržování pravidel

To nejlepší na konec. Jak se dohlíží na dodržování všech těchto pravidel? Je to na nás, jako na komunitě lezců. Když uvidíme něco, co porušuje pravidla – posouzeno podle vlastní morálky – je naší povinnost to nahlásit správci oblasti nebo Vrcholové komisi. Přeci jen je lezení úzce spjato s komunitou. Proto i za ní jde dodržení pravidel.

Centrální vrcholová komise

Weisser Pavelpředseda CVKpavel.weisser@horosvaz.cz
Pleticha Janmístopředseda CVKjenik.pleticha@email.cz
Abt LukášOVK Jeseníky a Rychlebské horypeak@seznam.cz
Stanislav BartošekOVK Severní Moravas.bartosek@seznam.cz
Cihelna Otta OVK Dubské skályotto.cihelna@post.cz
Nováček KarelOVK Broumovskoovkbroumovsko@gmail.com
Jesenský JanOVK Jižní Čechyjan.jesensky@uzsvm.cz 
Meier RadekOVK Hruboskalskomeierradek@atlas.cz
Kilian OndřejOVK Vysočinavk.vysocina@email.cz
Pleticha JanOVK Labské pískovcejenik.pleticha@email.cz
Racek TomášOVK Východní Čechytomas.racek@adr-rock.cz
Čuba JanOVK Tisájan.cuba@volny.cz
Janata PetrOVK Západní Čechypetr.janata@volny.cz
Suchopárek PavelOVK Severozápadní Čechyparekteam@seznam.cz 
Skýpala VladimírOVK Moravské pískovceskypala@abidesign.cz 
Tučka MartinOVK Praha a Střední Čechymartan.kladno@seznam.cz
Vlach TomášOVK Prachovvlach.tomas@email.cz
Waller PetrOVK skály na Mužskémwallerpetr@seznam.cz
Weisser PavelOVK Jižní Moravapawelw@volny.cz
Živný Roman OVK Lužické a Jizerské horyovk.jlh@gmail.com
Těšitel Vladimírmateriál, technologie, školenívladimir.tesitel@gmail.com

24 comments

Vlákno uzavřeno.