Nebušická vyhlídka

Počet boulderů: 7
Počet linek: 31 + 1
Hornina: Buližník
Obtížnosti: VB- – V4 (2 – 6B)
GPS: 50.103576N, 14.321442E
MHD: do Nebušic: autobusy 161, 312, 907
Na Divokou Šárku: autobusy 108, 119, 191, 225, 910
tramvaje: 19, 20, 21
Parkoviště: ulice Pod Hájovnou, Nad Želivkou, U Pohádky (vše Nebušice)

Nebušická vyhlídka je jeden z větších boulderingových sektorů v Divoké Šárce. Pouze pár set metrů z Nebušic, sektor leží na vrcholu skály zvané „Žabák“ nebo také „Nebušická vyhlídka“. Tento boulderingový sektor tvoří celkem sedm skal s 30 liniemi. Jde o lezení více orientované na začátečníky, jelikož nejtěžší obtížnost je zde V4 (i když i ta umí potrápit). Dopadiště jsou většinou dobré a bezpečné. Skála nebývá drolivá a neláme se, kromě několika linek na skále „Zeď“. Všeobecně zde stačí jedna bouldermatka, jelikož cesty bývají kompaktní a na malých skalkách. Od května je zde přímé ostré slunce, tak si ssebou berte více vody.

Hlídka

GPS: 50.1042080N, 14.3214250E
Hrr na ně! (1)

V1 (5)

Údolní stěnkou jde lezec přímo vzhůru k hraně. Tou pak jde lezec na výlez.

Délka linie: 4m
Doporučené bouldermatky: 1-2
Autor: Neznámý

Noční Hlídka (2)

V1 (5)

Linie je ze sedu na předskalí. Ruce jsou na dobré listě pod šipkou. Nohy jsou na skále. Lezec jde vzhůru bez odšlapů na předskalí.

Délka linie: 2m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Martin Válek, 2017

Noční Vyhlídka (3)

V3 (6a)

Nástup stejný jako na boulder Noční Hlídka. Traverzuje se doprava bez použití horní hrany až na výlez.

Délka linie: 3m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Martin Válek, 2017

Velikonoční obhlídka (4)

V4 (6b)

Nástup stejný nako na předešlé dva bouldry. Zde se jde však hned doprava podél spodní hrany, až k nástupu na cestu Apoštol. Tou se doleze na výlez.

Délka linie: 4m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Martin Válek, 2017

Apoštol (5)

V1 (5)

Nástup je ze sedu na předskalí na pravé straně skály. Počáteční chyt je dobrá lišta, ze které se jde přímo na výlez bez použití pravé hrany.

Délka linie: 2m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Martin Válek, 2017

Zídka

GPS: 50.1029186N, 14.3225853E
Ale to dosáhneš (1)

V1 (5)

Start je ze sedu z kapsy. Obě ruce jsou v kapse. Odtud se jedním až dvěma pohyby lezec dostane přes

Délka linie: 1m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Lukáš Blažek, 2022

Lopaty (6)

V0+ (4+)

Ruce jsou za šipkou na pravé skalce, start je z lehu či sedu. Odtud jde lezec na polici a následně doleva po hraně na výlez.

Délka linie: 2m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Lukáš Blažek, 2022

Zeď

GPS: 50.1029293N, 14.3224777E
Patník (1)

V3 (6a+)

Nástup na linii je z lišt pod šipkou a ze sedu či lehu. Lezec zde traverzuje přes skálu doleva a na výlez. Chyty jsou ostré a drolí se.

Délka linie: 4m
Doporučené bouldermatky: 1-2
Autor: Lukáš Blažek, 2022

Škvor (2)

V0 (4)

Boulder začíná ze sedu na lištách pod šipkou (start stejný jako na bouldru č.1). Odsd jde leze lehka zleva vzhůru, přes ostré chyty na výlez. Pozor, skála se drolí.

Délka linie: 2m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Martin Válek, 2010

Zeď

GPS: 50.1029293N, 14.3224777E
Škvor (2)

V0 (4)

Boulder začíná ze sedu na lištách pod šipkou (start stejný jako na bouldru č.1). Odsd jde leze lehka zleva vzhůru, přes ostré chyty na výlez. Pozor, skála se drolí.

Délka linie: 2m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Martin Válek, 2010

Bifur (3)

V1 (5)

Start je zde ze sedu nebo podřepu z ostré lišty vlevo (u začátku cesty Škvor) a z pravé hrany. Nohy jsou na hlavní skále. Lezec jde bez odšlapů a obou hran přes malý převis na výlez.

Délka linie: 2m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Jan Kulhánek, 2022

Páťův koutek (4)

V0- (3+)

Z dobrého chytu na levo a velké kapsy na levé hraně a polosedu jde lezec koutem vzhůru. Může se zde použít jak levá tak prvavá strana skály.

Délka linie: 2m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Patrik Smet, 2022

Záchod (5)

VB (3)

Boulder začíná oběma rukama z lišty pod šipkou vpravo od koutu. Odtud lezec po dobrých chytech doleze na výlez.

Délka linie: 2m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Lukáš Petr, 2022

Bofur (6)

V0+ (4+)

Lezec zde začíná z podřepu, z šikmé lišty v levo a lišty v pravo těsně nad ní. Dále jde přes malou kapsu na hranu na výlez. Boulder je bez použití velké vodorovné hrany nalevo nebo pravé hrany skály.

Délka linie: 2m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Jan Kulhánek, 2022

Sokolí prd (7)

VB (3)

Boulder je ze sedu, začínajíc přímo pod spárou. Odsud se podél spáry (spárou) dostane lezec na výlez.

Délka linie: 2m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Martin Válek, 2010

Bombur (8)

V0+ (4+)

Lezec zde jde ze sedu či podřepu z malých lišt. Odtud jde lezec přímo vzhůru po stěnce mezi spárami. Linie je bez použití hran a odšlapů.

Délka linie: 2m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Jan Kulhánek, 2022

Škvíra ve zdi (9)

VB (3)

Druhá spárová linie. Ze sedu zde vede spárou přímo vzhůru až hranou na výlez.

Délka linie: 2m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Anna Vrbová, 2022

Nepracující třída (10)

V0+ (4+)

Linie vede ze sedu z dobrých chytů přímo vzhůru na výlez. Lezec zde nesmí použít spáru ani hranu.

Délka linie: 2m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Neznámý

Vzpomínka na týnskou (11)

V0+ (4+)

Jde o první z traverzů skály. Lezec naleze těsně za pravou hranou a traverzuje do leva. Při lezení nesmí použít vrchní hranu skály.

Délka linie: 6m
Doporučené bouldermatky: 1 – 2
Autor: Martin Válek, 2010

Vyhlídka

GPS: 50.1034792N, 14.3216442E
Jean-Luc (1)

V1 (5)

Start je levou rukou z kapsy uprostřed skály a pravou rukou na hraně, nohy na předskalí. Odsud se lezec dostane vzhůru přes převis na top. Pravá i levá hrana se používat smí, levá skála však ne.

Délka linie: 2m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Patrik Smet, 2022

Vítací hrana (2)

V0 (4)

Ze sedu, oběma rukama pod šipkou a na výlez po levé hraně.

Délka linie: 2m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Lukáš Blažek, 2022

Vyhlídka

GPS: 50.1034792N, 14.3216442E
Vyhlídková tlačenice (3)

V4 (6b+)

Lezec začíná ze sedu z police. Odtud přes boční tah na levo jde přes hranu a přímo vzhůru na výlez.

Délka linie: 3m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Lukáš Blažek, 2022

Zatlač a neuteč (4)

V3 (6a)

Boulder začíná ze sedu z police. Odsud jde lezec doprava přes lištu a kapsu a pak přes hranu na výlez.

Délka linie: 3m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Lukáš Blažek, 2022

Žiletka

GPS: 50.1034213N, 14.3207234E
BOb (1)

VB (2)

Cesta vede z malého předskalí přímo vzhůru po dobrých chytech na plotně. Lezec nesmí použít pravou hrana. Pozor, je zde horší dopadiště a maličko náročnější cesta zpět dolů.

Délka linie: 5m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Jan Kulhánek, 2022

Mach (2)

VB (3)

Boulder začíná na římse ze stoje. Odsud jde lezec přímo na vrchol.

Délka linie: 2m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Lukáš Blažek, 2022

Mach 3 Turbo (3)

V1 (5)

Boulder začíná z madla pod hranou, nohy na skále. Lezec se musí dostat přes hranu a poté se napojit na cestu č.1, kterou doleze na vrchol.

Délka linie: 3m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Lukáš Blažek, 2022

Břit (4)

V0+ (4)

Nástup je z madla na hraně, podobně jako na předešlou cestu. Odtud pravou hranou na vrchol a na výlez.

Délka linie: 4m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Lukáš Blažek, 2022

Obrácená žiletka

GPS: 50.1034213N, 14.3207234E
Jizvičky (1)

V0+ (4)

Z madla pod šipkou (start ze sedu) jde lezec přímo na vrchol. Je zde zakázáno použít jakékoliv předskalí či kámen mimo skálu.

Délka linie: 3m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Lukáš Blažek, 2022

Nebušická vyhlídka boulder Krasavec. tři  lezecké cesty. Těžký bouldering.

Krasavec

GPS: 50.1031949N, 14.3204089E
Krásný den (1)

V3 (6a+)

Začátek bouldru je označen šipkou. Začíná se ze sedu z lišty, ze které se lezec musí dostat doprava na hranu, kterou vyleze na vrchol. Lezec se nesmí těžištěm dostat mimo hranu. Boulder nemá příliš dobré dopadiště a reálná obtížnost je vyšší, než udávaná V3 (6A+)

Délka linie: 6m
Doporučené bouldermatky: 2
Autor: Jurča, 2018

Krásný den – varianta (1.1)

V2 (5+)

Jde o variantu předešlé cesty, ale bez sitstartu v jeskyňce. Lezec začíná  při hraně s pravou rukou ve spáře a levou někde na převisu. Linie vede po hraně, kopírující cestu „Krásný den“.

Délka linie: 4m
Doporučené bouldermatky: 1-2
Autor: Punčochář, 2019

Pro Martinu (2)

V0 (4)

Jde o nejlehčí cestu sektoru. Začátek je ze stoje vpravo od hrany. Lezec jde plotnou až na výlez.

Délka linie: 4m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Punčochář, 2019

Praha
20.03.2023
14°C
skoro jasno
Vítr: 17 Km/h
Viditelnost: 10 km
východ slunce: 06:06
Západ slunce: 18:13

Přístup

Do sektoru “Nebušická vyhlídka” se dá dostat třemi hlavními způsoby. Přístupová cesta z Nebušic je mnohem jednodušší a kratší. Lezci dorazí do Nebušic autem nebo HMD a vydají se nahoru k dětskému hřisti u ulice Pod Hájovnou. Odtud se vydáte do lesa a odbočíte na první lesní cestičku vlevo. Ta vás dovede až na vyhlídku.
Druhá příchodová cesta je od Jenerálky vede kolem sektoru Čertovy nohavice až k Zedkovým blokům. Těsně před nimi je cestička do svahu, kterou se vydáte až na úplný vrchol skály (není to lehká cesta). Podobná cesta vede na Zapadlý sektor.

Poslední cesta vede od McDonaldu a zastávek Divoká Šárka. Zde dojdete až ke koupališti U Veselíka, stejně jako kdyby jste šli na Čertovy nohavice (sestoupíte do údolí kolem sektoru Highball a zahnete doleva a vydáte se kolem vody a sektoru Devatenáct). U koupaliště narazíte na asfaltku do svahu, kterou sledujte až na konec. Během cesty se držte značení na „Nebušice“.

MHD:
Autobus: zastávka Divoká Šárka, Škola Nebušice a Jenerálka
Tramvaj: konečná stanice, Divoká Šárka

Parkoviště:
Z Nebušic: ulice Nad Želivkou, Pod Hájovnou, V Sídlišti
Z Jenerálky: Ulice ve Skalách, parkoviště u Restaurace Jenerálka
Z Prahy 6: Parkoviště McDonalds (nejlepší brzo ráno), ulice Nová Šárka, Vlastina