Divoká Šárka: Modrý okruh (V5-V6)

Modrý okruh je trasa spojující všechny boulder problémy obtížnosti V5-V6 sektorů Divoké Šárky do jedné trasy. Délka hlavní trasy jsou 2 km, celý okruh má lehce přes 4 km. Cesty mezi sektory jsou dobré. Dopadiště jsou dobrá a bezpečná. Doporučujeme zvážení dvou bouldermatek a lezení v páru. Na řadu problémů zde jedna matka stačí, nedá se to ale říct o všem. Na cestu Schovka (Čertovy nohavice) doporučujeme zvážení lana a vlastního jištění.

Pdf průvodce: zde
Fyzický průvodce: zde

SektorPočet skalPočet cestGPS
Highball11GPS: 50.0942583N, 14.3213903E
Čertovy nohavice2350.1020191N, 14.3265953E
Padák1150.0993797N, 14.3258158E
BOOMerang1150.0986603N, 14.3249181E
Pod Nebušicemi81550.1039565N, 14.3309372E
Aritma4450.1040310N, 14.3379309E
modrý okruh, Divoká Šárka, Boulder, VARP, boulder okruhy Divoká Šárka
Modrý okruh; V5-V6

Čertovy nohavice

Modrý okruh je hostem třech cest v sektoru Čertovy nohavice, na dvou, jižně orientovaných skalách. Na všechny linie zde stačí jedna bouldermatka, ale na jeskyni si pro jistotu můžete vzít dvě. Pro cestu Schovka doporučujeme zvážení lana a tradičního jištění. Pokud ne, vezměte si sebou partnera a lékárničku (pro nejhorší situaci). Sektor je kousek od hlavní turistické cesty v Divoké Šárce a kousek od tekoucí vody Šáreckého potoka. Lezení je kryté stromy a hlouběji v údolí, takže se tu dá lézt i v létě. Do 1 km je od sektoru koupaliště U Veselíka a hostinec Dívčí Skok

Čertovy nohavice – jeskyně

Čertovy nohavice – jeskyně

GPS: 50.1022278N, 14.3263681E
Zlomená kláda (1)

7A+ (V7)

Začátek je na markantních lištách na stropě z lehu či sedu. Linie jde doprava přímo přes hranu jeskyně “esíškem” na výlez.

Délka linie: 3m
Doporučené bouldermatky: 2
Autor: Vítek Soukup, 2020

Narovnaná kláda (1.1)

7B (V8)

Boulder začíná stejně jako č.1. Rozdíl zde je však v tom, že linie jde přímo přes hranu bez velkého madla vpravo (vyjma použití ho jako stupu)

Délka linie: 3m
Doporučené bouldermatky: 2
Autor: Vítek Soukup, 2020

Narovnaná kláda (2)

7A (V6)

Boulder začíná ze sedu (či lehu) v jeskyňce na lištách ve stropě. Lezec odsud pokračuje přes hranu jeskyně do koutu a na výlez. To vše bez odšlapů na okolní skály. Boulder je velice silový, takže doporučujeme se prohřát.

Délka linie: 2m
Doporučené bouldermatky: 2
Autor: Michal Janeček, 2015

Čertva palice

Čertova palice

GPS: 50.1020191N, 14.3265953E
Přihraňovadlo (1)

5+ (V2)

Problém má start ze stoje s nohami na hlavním masivu (bez použití předskalí). Problém vede podél hrany nahoru až k zářezu, který je zhruba půl metru od vrcholu. V zářezu se lezec dostane přes hranu a doleze na vrchol.

Délka linie: 3m
Doporučené bouldermatky: 1-2
Autor: Martin Válek, 2011

Ozonová díra (2)

7B (V8)

Start problému je ze stoje pod levou hranou. Problém vede doprava, přes díru ve skále a následně šikmo vpravo na top.

Délka linie: 3m
Doporučené bouldermatky: 1-2
Autor: Lukáš Jurča, 2020

Únik z červí díry (3)

6A+ (V3)

Boulder začíná s jednou rukou v díře a druhou rukou kolmo pod ní. Cesta je traverz doleva nahoru do cesty č.1 a tou na výlez. Cesta je bez odšlapů a bez předskalí.

Délka linie: 3m
Doporučené bouldermatky: 1-2
Autor: Martin Válek, 2011

Růže nebo kůže (4)

6C+ (V5)

Tento problem začíná (také) z díry uprostřed skály. Z ní vede (bez odšlapů) šikmo vlevo a na výlez. Součástí boulderu je skok do chytu na levé straně kamene.

Délka linie: 3m
Doporučené bouldermatky: 1-2
Autor: Pavel Payne , 2011

Procházka přes trn (5)

6B+ (V4)

Lezec zde začíná opět s rukou v prostřední díře zatímco druhou má na liště vpravo dole. Celá cesta je bez odšlapů a bez předskalí. Traverzuje se vpravo až na hranu, přes kterou se boulder vyleze. Nohy se nesmí dostat za hranu skály.

Délka linie: 3m
Doporučené bouldermatky: 1-2
Autor: Martin Válek, 2011

Růže nebo kůže SD (6)

7A+/7B (V7/V8)

Cesta začíná startem ze sedu. Lezec začne na liště a v bočním tahu ve spárce. Následně se pokračuje doleva přes malé dírky do cesty č.4, kterou lezec doleze na vrchol.

Délka linie: 3m
Doporučené bouldermatky: 1-2
Autor: Martin Čermák, 2011

Průlet Červí Dírou (7)

7A+ (V7)

Cesta začíná ze sedu na pravé straně kamene (start stejný jako předešlý problém). Celé problém je spojením cest č.6, č.3 a č.1. až k výlezu.

Délka linie: 3m
Doporučené bouldermatky: 1-2
Autor: Martin Válek, 2017

Ozon (8)

7C (V9)

Ozon začíná ze sedu, podobně jako předešlé 2 cesty. Rozdíl je v tom, že se nesmí použít díra uprostřed skály. Cesta je celkem přímočará a vede přímo vzhůru na výlez. Pro výlez se nesmí použít ani jedna z hran.

Délka linie: 3m
Doporučené bouldermatky: 1-2
Autor: Michal Janeček, 2016

Drž se pod hranou (9)

5 (V1)

Poslední cesta sektoru a take jedna z nejlehčích. Start je ze stoje s rukama v oblinách a lištách za pravou hranou. Cesta lemuje hranu až na výlez. Lezec by se neměl dostat těžiště přes hranu, ale patovat se přes hranu smí.

Délka linie: 3m
Doporučené bouldermatky: 1-2
Autor: Martin Válek, 2011

Boulder má variantu ze sedu, která se zvedá na 5+ (V1/V2)

BOOMerang

BOOMerang je severně orientovaná skála na vrcholu opačného konce údolí (naproti Čertově nohavicím). Je tu jedna cestamodrého okruhu. Zde doporučujeme zvážení jedné menší bouldermatky na zakrytí kamene nebo chytače. Byť je dopadiště relativně dobré je zde jeden kámen se hodí zakrýt. Sektor je krytý a dá se tu pohodlně lézt v létě. Skála je na vrcholu masivu, takže je nejvzdálenější od „opěrných bodů“. Hostinec je bezmála kilometr daleko, stejně jako MC Donald´s na opačné straně Šárky (ten je ale dokopce, takže podpořte Hostinec!).

BOOMerang

BOOMerang

GPS: 50.0986603N, 14.3249181E
Laktos (1)

6B+ (V4)

První boulder sektoru BOOMerang, Laktos je velice přímočarý. Startuje se v ostrých dírkách. Z těch se musí lezec dostat přímo vzhůru středem stěnky na výlez. Zakázaná je hrana a madlo vlevo pod žlabem.

Délka linie: 4m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Jan Mastík, 2011

Laktózní reverz (2)

7A+ (V7)

Začátek problému je stejný jako u předešlého. Zde však jde o oblezení celé skály bez použití předskalí a jakéhokoliv odšlapování mimo hlavní masiv.

Délka linie: 7m
Doporučené bouldermatky: 2
Autor: Michal Janeček, 2015

Petrolejový princ (3)

6B+ (V4)

Boulder je ze sedu z bočních tahů. Následuje se přes sérii lišt až na výlez. Je zde důležité být opatrný na kameny okolo hlavní linie. Ideální je zakrýt nebo mít chytače.

Délka linie: 4m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Jan Mastík, 2011

Mc Sokol (4)

5 (V1)

Linie vedoucí skrz spáru je velice jasná. Zde se začíná ze sedu a poté se pokračuje spárou na výlez. Nesmí se zde použít pravá hrana skály ani žádné z předskalí.

Délka linie: 4m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Alena Grasserova, 2021

Návrat fialovýho klokana (5)

7A (V6)

Toto je druhý z traverzů v tomto sektoru. Začíná ze sedu u pravé hrany a vede do leva, dokud se nenapojí na cestu č.1 Laktos. Tou poté doleze na výlez.

Délka linie: 6m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Honza Mastík, 2011

Padák

Padák je nejhůře dostupný sektor okruhu a zároveň také s nejčlenitějším dopadištěm. Doporučujeme tu 2 bouldermatky. Modrý okruh tu má jen jednu cestu. Skála je orientovaná na východ a je chronicky vlhká, pomalu vysychá a je domovem pro mnoho mušek (zvažte repelent). Je ale příjemně vzdálená od BOOMerangu, byť je jedna z nejhůře přístupných z „opěrných bodů“.

Padák

Padák

GPS: 50.0993797N, 14.3258158E

Boulder
Paragán (4)

5+ (V2)

První boulder zleva na poslední, přívěsové skalce. Nástup je zde ze sedu. Linie vede bez použití levé stěnky a koutu progresivně vzhůru, stáčejíc se do leva přes převis a na výlez. Dopadiště je zde opravdu špatné a chytač je nutný.

Délka linie: 6 m
Doporučené bouldermatky: 2
Autor:Jan Mastík, 2011

Kapitán stisk (5)

7A (V6)

Nástup je stejný jako u předchozí linie. Cesta se ale stáčí doprava přes převis na výlez. Jde o nejtěžší boulder sektoru se špatným dopadem, proto i zde je chytač nutností.

Délka linie: 6 m
Doporučené bouldermatky: 2
Autor:Jan Mastík, 2011

Operace Anthropoid (6)

6A (V3)

První boulder zprava na poslední stěnce. Začíná v těžkém nástupu ze sedu, ze kterého se lezec musí dostat přes převis do žlabu, kterým doleze na výlez „kýlovitého“ převisu.

Délka linie: 6 m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor:Jan Mastík, 2011


Tradiční lezení
Kolmá hrana (7)

3b (IV-)

Jde o poslední tradičně odjištěnou linii sektoru. Kolmá hrana leží na převisové skalce u bouldrů č. 4 – 6. Vede po levé hraně masívku, mimo převis, přímo vzhůru. Odjištěna je tradičně a je výlezová.

Délka: 6 m
Jištění: Tradiční
Autor: Neznámý

Highball

Highball je nejvyšší sektor Šárky a je potřeba k němu i tak přistupovat. Dolez je do výšky 8 metrů, takže doporučujeme opatrnost a chytače. Modrý okruh zde má pouze jednu linii. Sektor je na slunci a nejlépe dostupný ze všech v modrém okruhu (lehce přes 400 m od stanice Divoká Šárka). Skála je jižně orientovaná a rychle vysychá. Vrch je však permanentně pokryt mechem.

Highball Džbán
Highball, Divoká Šárka, boudering, VARP

Highball Džbán

GPS: 50.0942583N, 14.3213903E
Funící Bafuňář (1.1)

6C+ (V5)

Start ze sedu na pravé liště a minipoličce. Lezec sleduje první část problému Pupkatý bafuňář, který je následně prodloužen o traverz do leva k poslední liště. Výlez přes plotnu.

Délka linie: 8m
Doporučené bouldermatky: 2
Autor: Martin Kulajta, 2011

Pupkatý Bafuňář (1)

6A (V3)

Problém je ze sedu stejně jako Funící Bafuňář (lišty a minipoličky). Lezec z něho traverzuje diagonálně doleva pod „pupek“ boulderu, skrz který leze na vrchol na výlez. Pod linií je v trávě schovaný pařez, který by měl být před lezením překryt matkou.

Délka linie: 6m
Doporučené bouldermatky: 2
Autor: Martin Válek, 2011

Skluzavka (2)

3 (VB)

Skluzavka je nejlehčí linií na highballu Džbán, kde hlavní obtíž je překonat výšku výlezu. Lezec zde začíná mezi převisy a leze vzhůru položeným koutem až na vrcholek.

Délka linie: 7m
Doporučené bouldermatky: 1-2
Autor: Libor Tvrdík, 2011

Ladné křivky (3)

6B+ (V4)

Nástup je vlevo pod převisem, odkud linie vede vzhůru. Za převisem se točí vpravo a následuje přes druhý (menší) převis na vrchol.

Délka linie: 8m
Doporučené bouldermatky: 2
Autor: Martin Kulajta, 2011

Stroh – projekt

Bohužel, jako VARP tým nevíme, zda je projekt otevřený nebo ne. V rámci lezecké etiky jej ale považujeme za uzavřený. Pokud jste autorem této linie, napište nám na redakci a doplníme vaše informace!

Délka linie: 6m
Doporučené bouldermatky: 2
Autor:

Žebro z kuřátka (5)

6A (V3)

Cesta začíná na pravé straně velkého převisu. Lezec převis překoná a topuje, to celé je však bez jakéhokoliv používání chytů a stupů na skále vpravo.

Délka linie: 7m
Doporučené bouldermatky: 2
Autor: Martin Kulajta, 2011

Trnitá spára (6)

4+ (V0)

Linie vede ze stoje mezi hlavním převisem a pravou skalkou. Lezec jde po hraně na vrcholek předstalí. Boulder má variantu ze sedu, hodnocenou jako V3 (6A+). Lezec zde začíná sedem z kamena s nohami ve spáře.

Délka linie: 4m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Martin Kulajta, 2011

Z jeskyně (7)

Toto je poslední linie na highball Džbán. Vede po pravé hraně malé jeskyňky vpravo. Lezec se z jeskyně dostane přímou a logickou čarou nahoru na top. Při lezení je zakázáno používat stěnku vpravo.

Délka linie: 4m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Martin Tučka, 2011

Skalky za Aritmou

Modrý okruh se pojí s Aritmou na čtyřech skalách. Každá má po jedné V5 cestě. Na většinu cest zde stačí jedna bouldermatka, na Pyrožek doporučujeme dvě. Většina dopadišť je dobrá a rovná. Sektor je na slunci a hojně krytý před větrem. Skály jsou orientované na západ a rychle vysychají. Bohužel zde není přístup k vodě. Doporučujeme si vzít hojně vlastní. Blízko je restaurace Kaštan – 1km.

Pyrožek

Pyrožek

GPS: 50.1041334N, 14.3380473E
Lištuj (1)

6C+ (V5)

Linie začíná z chytů označených tečkami, ze sedu. Následuje zdvihem do ostrého rohu a následně přímo vzhůru na vrchol. Boulder je bez pravé hrany.

Délka linie: 4m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Michal Janeček, 2015

Levé křídlo (2)

5 (V1)

Nástup na boulder je u hrany s nohama na předskalí. Linie vede po hraně až na výlez, bez odšlapů na jiný kámen.

Délka linie: 4m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Martin Válek, 2010

Pravé křídlo (3)

4 (V0)

Start boulderu je s nohama na předskalí u hrany. Následně jde lezec po plotně vzhůru, bez odšlapů za spáru.

Délka linie: 4m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Martin Válek, 2010

Pravé křídlo SD (3.1)

6A+ (V3)

Nástup na linii je ze sedu. Následuje do cesty Pravé křídlo, kterou doleze na top. V tomto případě je ale pro nohy povolen blok za skálou.

Délka linie: 4m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Zdeněk Joska, 2011

Hra na Babu (4)

7A+ (V7)

Nástup je stejný, jako na linku Pravé křídlo SD. Následně pokračuje vzhůru bez levé hrany a chytů za ní na vrchol.

Délka linie: 4m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Michal Janeček, 2015

Levé křídlo SD (5)

6A+ (V3)

Linie je prodloužením boulderu Levé křídlo. Nástup je na plotničce v pravo, ze které lezec pokračuje doleva a na výlez.

Délka linie: 4m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Zdeněk Joska, 2011

Buchta

Buchta II

GPS: 50.1040310N, 14.3379309E
Superman (1)

6A (V3)

Nástup na boulder je netradičně z rozběhu do vysokého madla. Z toho se jde přímo rovně na výlez.

Délka linie: 2m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Michal Janeček, 2015

ET (2)

7A+ (V7)

Nástup je pod šipkou bez předskalí. Pak doleva přes výraznou lištu do madla a spárou na výlez.

Délka linie: 4m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Michal Janeček, 2015

Z Filmu do Filmu (3)

7B (V8)

Nástup z pod šipky bez předskalí. Přes boční tahy traverz doleza do cesty ET a tou na výlez. Linka je bez velké police a backhandu cesty ET.

Délka linie: 5m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Jonda, 2021

UFO (4)

5+ (V2)

Nástup je ze skály 1,5m před stěnkou (tečky). Pak náskok do pravého madla ve stěnce a na výlez.

Délka linie: 3m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Michal Janeček, 2015

Klárk Kent SD (5)

6C (V5)

Zvednutím z pod šipky a vzhůru do cesty Klárk Kent a na výlez. Cesta je bez madla ve spáře a kamenů okolo.

Délka linie: 4m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Michal Janeček, 2015

Klárk Kent (5.1)

5+ (V2)

Nástup ze dvou chytů pod šipkou a bez odšlapů na výlez.

Délka linie: 4m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Michal Janeček, 2015

Šódo (6)

3 (VB)

Nástup ze sedu s lišty a pak vzhůru na výlez. Linka je bez levé skály.

Délka linie: 2m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Lukáš Nehasil, 2021

Buchtička (7)

4 (V0)

Start jako Šódo a vzhůru přes polici a hranu na výlez.

Délka linie: 2m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Lukáš Nehasil, 2021

Šulánky (8)

4+ (V0+)

Stejný nástup ale traverz doprava přes hranu a na výlez. Povolené pouze chyty pod policí.

Délka linie: 3m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Lukáš Nehasil, 2021

Povidla (10)

5+ (V2)

Nástup z lehu pod šipkou a přímo na výlez.

Délka linie: 2m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Lukáš Blažek, 2021

Dezertér

Dezertér

GPS: 50.1042567N, 14.3377004E
Teletabís (1)

4 (V0)

Nástup ze sedu s rukama pod šipkou a následně přímo rovně na vrchol.

Délka linie: 2m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Martin Válek, 2011

Dipsy (2)

6C (V5)

Linie je ze sedu z malé plotničky. Následuje traverz doleva až do cesty č.1, kterou doleze na výlez. Cesta je bez vrchní hrany.

Délka linie: 3m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Martin Válek, 2015

Lálá (3)

5+/6A (V2/3)

Stejný nástup jako předešlé dvě cesty. Vede přímo přes polici vzhůru na výlez.

Délka linie: 2m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Martin Válek, 2015

Tinky Winky (4)

6A+ (V3)

Nástup jako předešlé linie. Cesta vede doleva do lišt pod spárkou a pak skokem přímo vzhůru na výlez. Cesta je bez minichytů na hlavní skále.

Délka linie: 2m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Martin Válek, 2015

Po (5)

5+ (V2)

Linie vede ze sedu z poličky. Následuje vykulení přes hranu na balkónek a na výlez. Cesta je bez levé stěnky.

Délka linie: 2m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Martin Válek, 2011

Mazanec

Mazanec horní štand

GPS: 50.1039694N, 14.3384606E
Matterhorn Levá stěnka (1)

3 (VB)

Z definovaných chytů po hraně levé stěnky na vrchol.

Délka linie: 3m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Michal Janeček, 2015

Matterhorn Levá stěnka SD (2)

5 (V1)

Varianta první linie, zde se však začíná ze sedu.

Délka linie: 3m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Michal Janeček, 2015

Matterhorn (3)

4 (V0)

Středem levé stěnky na vrchol.

Délka linie: 3m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Michal Janeček, 2015

Sestupovka (4)

4 (VB)

Výraznou spárou na vrchol.

Délka linie: 3m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Neznámý

Intimčo (5)

6C (V5)

Nástup ze sedu pod šipkou a pak doleva a bez dobrého madla u převisu na vrchol. Nebezpečné dopadiště kolem levé skalky. Doporučujeme 2 bouldermatky.

Délka linie: 3m
Doporučené bouldermatky: 2
Autor: Michal Janeček, 2015

Bodlákovina (6)

5+ (V2)

Nástup pod šipkou a přes převis vzhůru.

Délka linie: 3m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Michal Janeček

Nekoleda (7)

6A (V3)

Nástup ze sedu pod šipkou a středem stěnky vzhůru.

Délka linie: 3m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Lukáš Blažek, 2021

Skalky pod Nebušicemi

Jelikož jsou Skalky pod Nebušicemi největší sektor v Šárce, i modrý okruh se jich dotkl nejvíce. Je zde celkem 15 cest na 8 skalách. Povětšinou stačí jedna bouldermatka, na Avengers doporučujeme 2 nebo někoho, kdo bouldermatku posune. Většina cest je ale ze sedu / nízkého profilu. Mnohdy stačí pouze sitcase. Skály jsou orientovány na jih, ale jsou kryté lesem, což umožňuje i lezení v létě. Vysychají ale o něco pomaleji. Není zde tekoucí voda, pod svahem je ale Šárecký potok. Albert v Nebušicích je 1 km pěšky, dá se zde zásobit vodou a jídlem.

Kámen pod Zubatou

Kámen pod zubatou

GPS: 50.1041421N, 14.3309196E
Nebušíce (1)

6B (V4)

Ze sedu s pravačkou na bočním tahu a levačkou malé plošce na hraně. Pak z leva na výlez. Bez předskalí.

Délka linie: 2m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Martin Válek, 2016

Zabušíce (2)

6C+ (V5)

Nástup jako na předešlou linii, pak doprava převalením na top. Bez předskalí, opatrně na záda.

Délka linie: 2m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Martin Válek, 2017

Zabušíce varianta (2.1)

6C (V5)

Nástup se sedu na předskalí s patou na hraně. Přetlačením na výlez.

Délka linie: 2m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Martin Válek, 2017

Trpasluj

Trpasluj

GPS: 50.1039565N, 14.3309372E
Trpaslíkovo ráno (1)

6A (V3)

Nástup z lehu s rukama na hraně, nohy na kameni. Převalením do plotny a na výlez. Bez odšlapů a vedlejšího kamene.

Délka linie: 2m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Martin Válek, 2011

Yarpen Zigrin (2)

7A (V6)

Nástup jako na boulder Trpaslíkovo ráno. Traverz doprava přes polici do nástupu linie Mithril a tou na výlez.

Délka linie: 3m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Martin Válek, 2015

Za Nosem (3)

5 (V1)

Ze stoje u čelní hrany. Výšvihem na vrchol a výlez. Nezalézat těžištěm nalevo od hrany.

Délka linie: 2m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Martin Válek, 2011

Za Nosem SD (3.1)

6B (V4)

Varianta na linii Za Nosem. Začátek ze sedu z oblé poličky a po hraně na výlez.

Délka linie: 2m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Martin Válek, 2011

Steve has a problem (4)

6C+ (V5)

Nástup jako na Mithril a pak travezr doleva do nástupu linie Trpaslíkovo ráno a tím na výlez.

Délka linie: 3m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Majdloch, Fabrizio, 2020

Mithril (5)

6B (V4)

Lezec začíná ze sedu s rukama na výrazných lištách nad hranou. Přes hranu a na výlez. Bez odšlapů.

Délka linie: 2m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Martin Válek, 2011

Mithril low (5.1)

6B+ (V4)

Jako Mithril, nástup ale téměř z lehu z nižší lišty.

Délka linie: 2m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Martin Válek, 2011

Avengers

Avengers

GPS: 50.1035711N, 14.3308788E
Natasha (1)

6B (V4)

Ze sedu z madla a po levé hraně na výlez.

Délka linie: 2m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Michal Janeček, 2016

Hulk (2)

6C+ (V5)

Nástup jako Natasha, ale skokem zprava na top a výlez.

Délka linie: 2m
Doporučené bouldermatky: 1-2
Autor: Michal Janeček, 2016

Thor´s Hammer (3)

7C (V9)

Nástup ze sedu z vyznačených chytů, do malého madla. Následně traverz doleva do linie Hulk a tou na výlez. Linie je bez dobré hodní hrany a chytů kolem spáry.

Délka linie: 4m
Doporučené bouldermatky: 1-2
Autor: Michal Janeček, 2016

Ninos (4)

7C (V9)

Nástup jako na předešlou cestu. Z madýlka stěnou doleva na výlez. Linie je bez dobré hodní hrany a chytů okolo spáry.
Délka linie: 4m
Doporučené bouldermatky: 1-2
Autor: Michal Janeček, 2016

Jarvis (5)

6B (V4)

Nástup ze sedu z madla a pak malým koutem nahoru a po lištách na výlez. Linie je bez pravé a horní hrany.
Délka linie: 4m
Doporučené bouldermatky: 1-2
Autor: Fabrizio, Majdloch, 2020

Ghost Rider (6)

6C+ (V5)

Nástup ze sedu z madla a vzhůru. Pak malý traverz doleva do cesty Ninos a tou na výlez.
Délka linie: 4m
Doporučené bouldermatky: 1-2
Autor: Martin Válek, 2017

Wasp (7)

5A (V1)

Ze sedu jako č.6 a po chytech na pilířku na výlez. Bez pravé hrany.
Délka linie: 3m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Neznámý

Avengers II

Avengers – zadní

GPS: 50.1035711N, 14.3308788E
Deadpool (8)

6B (V4)

Boulder začíná ze sedu z označených chytů. Hned po startu se stáčí doprava a napojuje se do linie č.7 Wasp, kterou doleze na

Délka linie: 6m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Radek Záveský, 2021

Captain America (9)

7A (V6)

Ze sedu z označených bočáků a hned před pravou hranu. Linie se napojí do č.6 Jarvis a tou na výlez.

Délka linie: 7m
Doporučené bouldermatky: 1-2
Autor: Radek Záveský, 2021

Endgame (10)

5+ (V2)

Nástup jako předešlé linie a lehce doprava plotnou na výlez.

Délka linie: 3m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Radek Záveský, 2021

Pičoid
Pičoid

Pičoid

GPS: 50.1038101N, 14.3310679E
Pičoúhelník (1)

6A (V3)

Ze sedu u šipky a bez hrany doparva na výlez.

Délka linie: 3m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Šimon Horáček, 2021

Popiči (2)

6B (V4)

Nástup ze sedu pod šipkou. Levačka na bočáku za hranou, pravačka na liště.

Délka linie: 2m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Lukáš Blažek, 2021

Mega napiču (3)

7A (V6)

Z pod šipky ze sedu, do linie Napiču a tou na výlez.

Délka linie: 2m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Adam Zdráhal, 2021

Napiču (4)

6C (V5)

Linie je ze sedu z pod šipky a pak přímo na výlez. Nesmí se brát dobrá lišta pod horní hranou ani chyty v levo v koutě.

Délka linie: 2m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Adam Zdráhal, 2021

Stropík

Stropík

GPS: 50.1039377N, 14.3313921E
Banana bread power (1)

6C (V5)

Nástup ze sedu v madle. Pak stropem a přes levou hranu na výlez. Bez pravé hrany a madel za ní.

Délka linie: 3m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Majdloch, Fabrizio, Blažek, 2020

Baboffka (2)

6B+ (V4)

Nástup jako linie č.1. pak stopem a přes kapsu na výlez. Smí se používat obě hrany.

Délka linie: 3m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Majdloch, Fabrizio, Blažek, 2020

Lehké stisky (3)

6C+ (V5)

Stejný nástup ale přes pravou část stropíku a na výlez. Bez použití hrany.

Délka linie: 3m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Petr Hricák, 2020

Tranka Palanka (4)

6B (V4)

Z lišt ze sedu a přímo vzhůru na výlez.

Délka linie: 3m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Fabrizio, Weremczuk, 2020

Byly tam trny (5)

6A (V3)

Nástup pod šipkou na hraně a po hraně na výlez.

Délka linie: 3m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Lukáš Blažek, 2020

Divoká Šárka, Boulder, VARP, Skalky pod Nebušicemi
Maják 1

Maják

GPS: 50.1043426N, 14.3313883E
Paprsek světla (1)

6A (V3)

Ze sedu ze dvou označených chytů a pak přímo vyhůru na výlez. Bez předskalí.

Délka linie: 3m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Radek Záveský, 2021

Strážce majáku (2)

6C (V5)

Linie začíná ze sedu z ofznačených chytů a bez levé hrany na výlez.

Délka linie: 3m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Radek Záveský, 2021

Divoká Šárka, Boulder, VARP, Skalky pod Nebušicemi
StarWars

Star Wars

GPS: 50.1042243N, 14.3317526E
R2D2 (1)

5+ (V2)

Nástup ze sedu s levačkou na liště u levé hrany a pravačkou na bočním tahu. Pak za levou hranu a na výlez. Nutnost se prosmýknout kolem stromu.

Délka linie: 3m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Martin Válek, 2018

Ke Hvězdám (2)

6A+ (V3)

Start jako R2D2, přes hranu a lišty cesty Poslední Džedáj do cesty Luk a tou na výlez. Bez dobrých madel nahoře.

Délka linie: 4m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Martin Válek, 2018

Poslední džedáj (3)

7A+ (V7)

S levou rukou ve spárce a pravou rukou na označené liště, ze sedu. Pak přímo vzhůru na výlez.

Délka linie: 3m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Martin Čermák, 2017

Luk (4)

6C (V5)

Z lišt ze sedu a přímo vzhůru na výlez.

Délka linie: 3m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Martin Čermák, 2017

Vzestup Skywalkera (5)

6A (V3)

Linie je traverz z pravé části skály do levé. Začíná z lišty a končí v dobrém madle. Linie je bez horních hran a madel.

Délka linie: 4m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Radek Záveský, 2021

Lezecký průvodce je takédostupný v pdf formatu na portálu Patreon.com. TOPO průvodce pražskými lezeckými oblastmi
Praha
29.02.2024
hustá mlha 1°C
hustá mlha
Vítr: 4 Km/h
Viditelnost: 2 km
východ slunce: 06:47
Západ slunce: 17:42
Odkud KamVzdálenost
Aritma -> Nebu.1,5 km
Čert -> BOOMerang 0,6 km
Padák -> Aritma1,6 km
BOOM. -> Highball0,7 km
Highball -> Čert.1,6 km
Vzdálenost mezi sektory

Modrý okruh: Orientace

Modrý okruh vede středem Divoké Šárky. Sektory jsou od sebe relativně vzdálené, takže je nutné pamatovat při přechodech na čas. Trasa je zamýšlena pro lezce, kteří lezou od obtížnosti V5 do V6 (a výše). Hlavní okruh má zhruba 2 km a točí se kolem sektorů – Čertovy nohavice, Padák a BOOMerang. Velký okruh zahrnující všech 6 sektorů má lehce přes 4 km.

Cesty mezi okruhy jsou dobré. Jedná se dominantně o vychozené pěšiny zanesené do Mapy.cz. Nejlépe přístupný je Highball a nejhůře části Skalek pod Nebušicemi. Hůře se nachází i Padák.

Rizika

Hlavní riziko při lezení a pohybu mezi sektory je zakopnutí na cestičkách a kamenném poli (lékárnička).
Na Aritmě je lezení více na slunci, v teplejších měsících je možná dehydratace, úpal (úžeh) a spálení sluncem (krém na opalování a čepice).
Cesty mezi sektory jsou přírodní, dbejte na klíšťata.
Hodně cest je zde s vysokými Topy nebo na ne-ideálních dopadištích. Dbejte proto zvýšené opatrnosti na Padáku, Highballu a na cestě Schovka.

Opěrné body:

Divoká Šárka: Hostinec Dívčí skok, koupaliště U Veselíka
Nebušice: Albert, Café Nebu, Burger Bar

MHD:
Autobus: Nádraží Veleslavín, Nové Vokovice, Jenerálka, K Noskovně.
Tramvaj: Nádraží Veleslavín, Divoká Šárka (Pozastavena)

Parkoviště:
Nebušice: Nad Želivkou, K Pachmance
Jenerálka: Ulice ve Skalách, parkoviště u Restaurace Jenerálka
Praha 6: Parkoviště vodní nádrž Džbán