Čertovy nohavice – Divoká Šárka

Počet boulderů: 8
Počet linek: 23 + 4
Hornina: Buližník
Obtížnosti: VB – V8 (2-7B)
GPS: přístup z Šárky: 50.1019000N, 14.3268667E
přístup z Nebušic: 50.1028333N, 14.3258333E
MHD: do Nebušic: autobusy 161, 312, 907
Na Divokou Šárku: autobusy 108, 119, 191, 225, 910
tramvaje: 19, 20, 21
Parkoviště: celé Nebušice, Vokovice, ulice Pod Aritmou, parkoviště naproti McDonald na Divoké Šárce.

Divoká Šárka je skoro legendární boulderingový sektor v Praze. Sektor Čertovy nohavice je jedním z větších v rámci parku. Jde o osm skalek a balvanů rozesetých ve svahu na nebušické straně údolí. Najdete tu zhruba 27 boulder problémů. Valná dominanta z nich je svislá a mírně převislá. Tradiční slab tu není žádný. Skála je pevné, ale místy pokryta mechem, jak už to v Šárce bývá. Dvě hlavní boulderingové skály jsou Čertova palice (která je níž ve svahu) a skála Čertova nohavice (která sektor z vrchu uzavírá).

Pro jištění zde doporučujeme dvě bouldermatky. Dopadiště samotná jsou dominantně čistá a rovná, jsou však výjimky výše ve svahu. Cesty v sektoru jsou celkem přirozeně rozděleny mezi „lehké“ a „těžké“, takže každý lezec s alespoň troškou zkušenosti s lezením venku zde najde to, co hledá.

Čertův bobek, bouldering, boulder, Divoká Šárka, outdoor, VARP
Čertův Bobek

Čertův Bobek

GPS: N 50° 06.114 E 014° 19.612
Moucha (1)

V0 (II)

Tento problém je velice přímočarý. Z madla se lezec vydá po velkých dobrých chytech po levé straně k vrcholu. Problém je výlezový a celkem dobře schůdný.

Délka linie: 2m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Martin Válek, 2010

bouldering, VARP, Divoká Šárka, Lezení, Čertovy nohavice
Čertova palice

Čertova palice

GPS: 50.1020191N, 14.3265953E
Přihraňovadlo (1)

V2 (V+)

Problém má start ze stoje s nohami na hlavním masivu (bez použití předskalí). Problém vede podél hrany nahoru až k zářezu, který je zhruba půl metru od vrcholu. V zářezu se lezec dostane přes hranu a doleze na vrchol.

Délka linie: 3m
Doporučené bouldermatky: 1-2
Autor: Martin Válek, 2011

Ozonová díra (2)

V8 (7b)

Start problému je ze stoje pod levou hranou. Problém vede doprava, přes díru ve skále a následně šikmo vpravo na top.

Délka linie: 3m
Doporučené bouldermatky: 1-2
Autor: Lukáš Jurča, 2020

Únik z červí díry (3)

V3 (6a+)

Boulder začíná s jednou rukou v díře a druhou rukou kolmo pod ní. Cesta je traverz doleva nahoru do cesty č.1 a tou na výlez. Cesta je bez odšlapů a bez předskalí.

Délka linie: 3m
Doporučené bouldermatky: 1-2
Autor: Martin Válek, 2011

Růže nebo kůže (4)

V5 (6c+)

Tento problem začíná (také) z díry uprostřed skály. Z ní vede (bez odšlapů) šikmo vlevo a na výlez. Součástí boulderu je skok do chytu na levé straně kamene.

Délka linie: 3m
Doporučené bouldermatky: 1-2
Autor: Pavel Payne , 2011

Procházka přes trn (5)

V4 (6b+)

Lezec zde začíná opět s rukou v prostřední díře zatímco druhou má na liště vpravo dole. Celá cesta je bez odšlapů a bez předskalí. Traverzuje se vpravo až na hranu, přes kterou se boulder vyleze. Nohy se nesmí dostat za hranu skály.

Délka linie: 3m
Doporučené bouldermatky: 1-2
Autor: Martin Válek, 2011

Růže nebo kůže SD (6)

V7/V8 (7a+/7b)

Cesta začíná startem ze sedu. Lezec začne na liště a v bočním tahu ve spárce. Následně se pokračuje doleva přes malé dírky do cesty č.4, kterou lezec doleze na vrchol.

Délka linie: 3m
Doporučené bouldermatky: 1-2
Autor: Martin Čermák, 2011

Průlet Červí Dírou (7)

V7 (7a+)

Cesta začíná ze sedu na pravé straně kamene (start stejný jako předešlý problém). Celé problém je spojením cest č.6, č.3 a č.1. až k výlezu.

Délka linie: 3m
Doporučené bouldermatky: 1-2
Autor: Martin Válek, 2017

Ozon (8)

V9 (7c)

Ozon začíná podobně jako předešlé 2 cesty. Rozdíl je v tom, že se nesmí použít díra uprostřed skály. Cesta je celkem přímočará a vede přímo vzhůru na výlez. Pro výlez se nesmí použít ani jedna z hran.

Délka linie: 3m
Doporučené bouldermatky: 1-2
Autor: Michal Janeček, 2016

Drž se pod hranou (9)

V1 (V)

Poslední cesta sektoru a take jedna z nejlehčích. Start je ze stoje s rukama v oblinách a lištách za pravou hranou. Cesta lemuje hranu až na výlez. Lezec by se neměl dostat těžiště přes hranu, ale patovat se přes hranu smí.

Délka linie: 3m
Doporučené bouldermatky: 1-2
Autor: Martin Válek, 2011

Boulder má variantu ze sedu, která se zvedá na V1/V2 (5+)

bouldering, VARP, Divoká Šárka, Lezení, Čertovy nohavice

Čertova palice

GPS: 50.1020191N, 14.3265953E
Procházka přes trn (5)

V4 (6b+)

Lezec zde začíná opět s rukou v prostřední díře zatímco druhou má na liště vpravo dole. Celá cesta je bez odšlapů a bez předskalí. Traverzuje se vpravo až na hranu, přes kterou se boulder vyleze. Nohy se nesmí dostat za hranu skály.

Délka linie: 3m
Doporučené bouldermatky: 1-2
Autor: Martin Válek, 2011

Drž se pod hranou (9)

V1 (V)

Poslední cesta sektoru a take jedna z nejlehčích. Start je ze stoje s rukama v oblinách a lištách za pravou hranou. Cesta lemuje hranu až na výlez. Lezec by se neměl dostat těžiště přes hranu, ale patovat se přes hranu smí.

Délka linie: 3m
Doporučené bouldermatky: 1-2
Autor: Martin Válek, 2011

Boulder má variantu ze sedu, která se zvedá na V1/V2 (5+)

Mechový očistec (10)

VB- (I)

Přímočará cesta vedoucí vzhůru po plotně na pravé straně kamena. Cesta je zarostlá mechem a musí se nejprve vyčistit.

Délka linie: 3m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Martin Válek, 2011

Čertův stolek

Čertův stolek

GPS:
Čerte vstávej (1)

V1 (5)

Problém začíná ze sedu na předskalí a s nohama i rukama na kameni. Je to pouze hrstka pohybů na top. Bez odšlapů na kameny okolo.

Délka linie: 3m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Jakub Matějů, 2011

Čertův bobek, bouldering, boulder, Divoká Šárka, outdoor, VARP
Čertovy nohavice

Čertovy nohavice

GPS: 50.1022278N, 14.3263681E
Čertovo kopýtko (1)

V1 (5)

Cesta začíná ze sedu u levé hrany. Lezec jde mírdě doprava pod převis, přes který se poté dostane na vrchol. Cesta není výlezová, je potřeba skočit z vrchu.

Délka linie: 3m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Martin Válek, 2011

Než opadá listí z Dubu (2)

V2 (5+)

Boulder začíná s nohama na skále. Cesta vede přímo vzhůrů přes hranatý převis na plotnu.

Délka linie: 2m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Martin Válek, 2011

Úhybný manévr (3)

V1 (5)

Start je stejný, jako na předešlý boulder. Zde se ale převis oblézá doprava do plotny, kterou se pak dostanete k topu.

Délka linie: 3m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Martin Válek, 2012

bouldering, VARP, Divoká Šárka, Lezení, Čertovy nohavice
Čertovy nohavice

Čertovy nohavice – jeskyně

GPS: 50.1022278N, 14.3263681E
Zlomená kláda (1)

V7 (7a+)

Začátek je na markantních lištách na stropě z lehu či sedu. Linie jde doprava přímo přes hranu jeskyně “esíškem” na výlez.

Délka linie: 3m
Doporučené bouldermatky: 2
Autor: Vítek Soukup, 2020

Narovnaná kláda (1.1)

V8 (7b)

Boulder začíná stejně jako č.1. Rozdíl zde je však v tom, že linie jde přímo přes hranu bez velkého madla vpravo (vyjma použití ho jako stupu)

Délka linie: 3m
Doporučené bouldermatky: 2
Autor: Vítek Soukup, 2020

Narovnaná kláda (2)

V6 (7a)

Boulder začíná ze sedu (či lehu) v jeskyňce na lištách ve stropě. Lezec odsud pokračuje přes hranu jeskyně do koutu a na výlez. To vše bez odšlapů na okolní skály. Boulder je velice silový, takže doporučujeme se prohřát.

Délka linie: 2m
Doporučené bouldermatky: 2
Autor: Michal Janeček, 2015

Třetí nohavice I.

Třetí nohavice

GPS: 50.1022278N, 14.3263681E
Narovnaná kláda (1.1)

VB (3)

Tato linie vede po hraně stěnky na top. Nastupuje se na ni ze stoje.

Délka linie: 4m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Martin Válek, 2011

Přes madlo (2)

V0 (4)

Boulder začíná ze sedu přímo pod výrazným madlem. Přes něj pak lezec pokračuje vzhůru, napojí se na boulder č.1. přes který doleze na vchol.

Délka linie: 4m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Martin Válek, 2011

Serpentina přes madlo (3)

V0+ (4+)

Z začátečního madla následuje traverz bez levé hrany do cesty Čertovský zákaz, kterou lezec doleze na vrchol.

Délka linie: 4m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Martin Válek, 2011

Serpentina bez madla (4)

V3 (6a)

Variace pro cestu č.3, nástup je bez počátečního dobrého madla. Lezec zde dříve odbočí do cesty Čertovský Zákaz.

Délka linie: 4m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Štěpán Pochman, 2016

Čertovský zákaz (4)

V0 (4)

Další velice přímočará cesta. Začíná se ze sedu, zády u stromu a pokračuje se rovně na vrchol bez levé hrany.

Délka linie: 4m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Martin Válek, 2011

Třetí nohavice II.

Třetí nohavice

GPS: 50.1022278N, 14.3263681E
Růžová cesta (6)

VB (3)

Pravou hranou u stromu po velkých chytech na vrchol stěnky.

Délka linie: 3m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Martin Válek, 2011

Čmeláček (7)

VB (3)

Poslední cesta stěnky. Vede těsně vpravo od vhloubení ve stěně přímo na vrchol.

Délka linie: 2m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Martin Válek, 2011

bouldering, VARP, Divoká Šárka, Lezení, Čertovy nohavice
Schovka
bouldering, VARP, Divoká Šárka, Lezení, Čertovy nohavice
Náhorní hrana

Schovka

GPS: 50.1022278N, 14.3263681E
Schovka (1)

V6 (7a)

Schovka rozhodně není nejpříjemnější boulder na planetě. Začíná se sedu v puklině a pokračuje doleva po hraně až na výlez.

Délka linie: 3m
Doporučené bouldermatky: 1
Autor: Štěpán Pochman, 2016

Náhorní hrana

GPS: 50.1022278N, 14.3263681E
Království nebeské (1)

V8 (7b)

Sitstart uvnitř díry s rukama na polici. Dále se pokračuje po hraně a nad ní na výlez. Je zakázáno odšlapovat kamkoliv mimo hranu.

Délka linie: 3m
Doporučené bouldermatky: 1-2
Autor: Štěpán Pochman, 2016

Království pozemské (1.1)

V4 (6b+)

Varianta pro ty, kteří se nemohou dostat (nebo nechtějí) do díry a z ní následně ze sedu vylézt. Častá varianta pro boulder.

Délka linie: 3m
Doporučené bouldermatky: 1-2
Autor: Martin Válek, 2016

Praha
20.03.2023
15°C
oblačno
Vítr: 17 Km/h
Viditelnost: 10 km
východ slunce: 06:06
Západ slunce: 18:13

Přístup

Do sektoru Čertovy nohavice se dá dostat třemi hlavními způsoby. První a nejdelší příchodová cesta je skrz Divokou Šárku. Pro tuhle cestu využijete MHD zastávky Divoká Šárka a sestoupíte do údolí kolem McDonald (stejná cesta jako pro sektor Highball). Odtud vede asfaltová cesta podél potoka, kolem koupaliště a hostince Dívčí skok a sektoru Zedkovy bloky až k nohavicím.

Druhá příchodová cesta vede z Nebušic. Je třeba se dostat na Nebušickou vyhlídku a sejít klikatou prašnou cestou po levé straně skal až do údolí. Tímto způsobem se octnete hned vedle sektoru. Poslední příchodová cesta, ta z Jenerálky, na kterou jezdí autobusy z Dejvic a Bořislavky. Odsud se vydáte k Chorvatskému mlýnu a od něj asfaltovou stezkou kupředu. Pokud z ní neodbočíte, (projdete kolem boulderingového sektoru Čertovy nohavice) dojdete k Zedkovým blokům.

MHD:
Autobus: zastávka Divoká Šárka, Škola Nebušice a Jenerálka
Tramvaj: konečná stanice, Divoká Šárka

Parkoviště:
Z Nebušic: ulice Nad Želivkou, Pod Hájovnou, K Šárce
Z Jenerálky: Ulice ve Skalách, parkoviště u Restaurace Jenerálka
Z Prahy 6: Parkoviště McDonalds (nejlepší brzo ráno), ulice Nová Šárka, Vlastina