Borová skála – pravý amfiteátr

Prokopské údolí

Počet cest: 16 + 5
Výška: 25m
Hornina: Vápenec
Typ cesty: Svislá / Nakloněná
GPS: 50.0386639N, 14.3555342E
MHD: vlak: Praha-Holyně, Praha-Jinonice
Metro: Nové Butovice, Jinonice
Autobusové zastávky: Ovčí hájek, Malá Ohrada, Klukovice, Jinonice
Parkoviště: Galerie Butovice, ulice K Opatřilce, Liščí, Zaječí
Pdf průvodce: zde
Fyzický průvodce: zde

Borová skála – pravý amfiteátr je druhou polovinou oblasti Borové skály. Jde o svislé sportovní lezení s několika položenými cestami a mírnými převisy. Amfiteátr je perfektní oblast pro začínající a mírně až středně pokročilé lezce. Cesty jsou fixně odjištěny. Skála není drolivá, je však z vrchu přístupná, takže hrozí shození kamenů či suti na lezce turisty. Taková situace je však velice nepravděpodobná, jelikož na vrcholu nejsou volné kameny, uvolněná hlína či stromy. Jde tak o jednu z nejbezpečnějších lezeckých oblastí Prahy. Stále však doporučujeme helmu na lezení.
Borová skála – pravý amfiteátr je pokračováním oblasti Borová skála
Lezení podléhá pravidlům pro skalní lezení.

Borová skála - Pravý amfiteátr

Borová skála – Pravý Amfiteátr

GPS: 50.0386639N, 14.3555342E
Quicki (1)

4c (V)

Quicki je velice rychlá a velice jednoduchá cesta na hranici sektorů Borová skála a Borová skála pravý amfiteátr. Cesta vede přes tři nové borháky ke sdílenému slanění s cestou 2. Viktoria. Samotná cesta Quicki je velice příjemná a jednoduchá. Složena je dominentně z bočních tahů a velkých madel což ní dělá ideální cestu pro začátečníky nebo na prohřátí

Délka: 14m
Jištění: 3 + slaňák
Autor: Reinhard Streif, 2015

Viktoria (2)

2+ (III)

Druhá cesta sektoru a první lezitelná zespoda, Viktoria je, stejně jako Quicki, velice jednoduchá cesta. Cesta začína ve spod u fixního nástupového lana. Odtud se pokračuje přes jedno fixní jištění. Tato část cesty je nejtěžší a dá se přezkočit nástupem z vrchu od cesty Quicki. Zbytek cesty Viktoria je velice přímočarý, vedoucí přes další tři fixní jištění ke slanění společném s cestou 1. Quicki.

Délka: 17m
Jištění: 4 + slaňák
Autor: Reinhard Streif, 2015

Sonja (3)

4c (V)

Třetí cesta sektoru je také jednou z nejdelších cest na Borové skále. Sonja je dělena do dvou částí. V první, zhruba po čtvrtý bolt, je cesta kolmá a po velkých a příjemných chytech. Druhá menší část ke slanění je položená a spíše podobající se velice jednoduchému slabu. Sonja se dá lézt na prvního velice pohodlně a je to ideální cesta na učení se jištění z vrchu.

Délka: 20m
Jištění: 5 + slaňák
Autor: Reinhard Streif, 2015

Miriam (4)

4b (V-)

Miriam je nenápadná ale příjemná cesta v Amfiteátru. Je nalevo od ploché stěny a leze se velice jednoduše po velkých ostrých madlech a bočních tazích. Stejně jako ostatní cesty levé části amfiteátru, se i tato cesta v posledním kuse mění na velice jednoduchý slab. Miriam je odjištěna pěti borháky a velkým slaňákem na vrcholu.

Délka: 22m
Jištění: 5 + slaňák
Autor: Reinhard Streif, 2015

Sluneční hrana varianta (5.1)

6b (VII)

Varianta cesty Sluneční hrana je druhou nejtěžší cestou sektoru. Těžké je ale pouze první čtvrtina cesty po hladkém skalním profilu. Zde se leze bez použití levého koutu a pravé hrany stěnky. Celá cesta je na malých lištách, takže dobré prohřátí prstů je doporučené. Dolézá se po cestě Sluneční hrana.

Délka: 22m
Jištění: 6 + slaňák
Autor: Reinhard Streif, 2015

Sluneční hrana (5)

4c (V)

Sluneční hrana je jednou z nejdelších sportovních cest na Borové skále. Lezec začíná napravo od hladkého skalního bloku. Po madlech se přesouváme mírně doleva odkud vstoupíme do výrazné prolákliny ve skále.

Délka: 22m
Jištění: 6 + slaňák
Autor: Reinhard Streif, 2015

Easy (6)

2+ (III)

Nejlehčí cesta sektoru Borová skála Amfiteátr. Cesta vede v pravo od cesty Sluneční hrana po velkých schodech a následně přirozenou proláklinou po pravé straně. Easy má tři vlastní borháky. Čtvrtý borhák je společný s cestou Sluneční hrana, po které se zbytek cesty doleze ke stejnému slanění.

Délka: 22m
Jištění: 6 + slaňák
Autor: Reinhard Streif, 2015

Naturfreunde cesta (7)

5a+ (V+)

Cesta začíná v pravo od cesty Easy. Nástup je položený a jednoduchý, přes jeden borhák. Dále se pokračuje stěnkou a přes mírný převis pod hranu. Nad hranou se pak lezec stáčí do leva směrem k proláklině. Přes tu se následně dostane ke slanění cest č. 5 a 6.

Délka: 25m
Jištění: 5 + slaňák
Autor: Streif, 2015

Tinka levá varianta (Var 8.1)

5a (V+)

Levá varianta cesty Tinka se často považuje za samostatnou cestu. Nástup je stejný jako má cesta Tinka. Po druhém boltu se ale odklání do leva, kde se napojuje na čtvrtý bolt cesty č.7 Naturfreunde, skrz kterou se také doleze.

Délka: 25m
Jištění: 6 + slaňák
Autor: Reinhard Streif

Tinka (8)

5a+ (V+)

Tinka je velice logická a přímá cesta. Začíná v koutě ve centrálním nakloněném segmentu sektoru. Lezec začne na velkých schodech po kterých se dostane až k prvnímu jištění. Tam ho čeká chvíle svislého lezení, malý převis a hrana. Celá cesta je velice přímočará a dobře odjištěná.

Délka: 16m
Jištění: 6 + slaňák
Autor: Reinhard Streif

Tinka pravá varianta (Var 8.2)

5c (VI)

Pravá varianta cesty Tinka by se už dala považovat za vlastní cestu. Nástup sdílí s cestou Tinka, ale hned po něm se odklání na pravou linii jištění. Tou jde přes mírný převis a troje jištění, kde se pojí na cestu Tinka před jejím třetím boltem. Tinkou se pak doleze poslední kousek ke slanění.

Délka: 16m
Jištění: 6 + slaňák
Autor: Reinhard Streif

Návštěva jeskyně (9)

3c (IV)

Cesta Návštěva jeskyně je krátka jednoduchá cesta sektoru. Leze se koutem přímo vzhůru přes tři nýty. Cesta je nejkratší v celém sektoru a končí (jak jméno napovídá) uvnitř jeskyně. Zde najdete slaňovací nýt nebo nad jeskyní je slaňák.

Délka: 10m
Jištění: 3 + slaňák
Autor: Reinhard Streif, 2015

Varianta Pro hubený (10)

3c (IV)

Cesta Varianta Pro Hubený není “varianta” žádné cesty, ale hlavní linkou vedoucí přes čtyři nýty ke slanění. Nástup na linku je vpravo od cesty č.9 Návštěva Jeskyně. Cesta vede přímo do jeskyně, kde lezec proleze dírou šikmo doleva a následně pokračuje vpravo přes další nýt ke slanění.

Délka: 15m
Jištění: 4 + slaňák
Autor: Reinhard Streif

Varianta Pro Tlustý levá (Var 10.1)

4c (V)

Varianta Pro Tlustý je stejnojmenná varianta, která má dvě části. Cílem varianty je vyhnout se prolézání skrz díru v jeskyni. Začátek cesty je stejný, v případě č. 10. Před jeskyní je ale odklon doleva ke vzdálenému nýtu (cesta se zde kříží s cestou Návštěva Jeskyně). Odtud se pak větším obloukem cesta napojí na poslední nýt hlavní cesty a doleze ke slanění.

Délka: 17m
Jištění: 4 + slaňák
Autor: Reinhard Streif

Varianta Pro Tlustý pravá (Var 10.2)

4c (V)

Tato variace na cestu č. 10. se vyhýbá jeskyni lezením doprava. Jeskyně se obleze po malé skalce po pravé ruce, kde se lezec zajistí do nýtů a pokračuje přímo vzhůru přes jeden další nýt ke slanění.

Délka: 14m
Jištění: 4 + slaňák
Autor: Reinhard Streif

Kdo Hledá, Ten Najde (11)

5a (V+)

Stejně jako u ostatních, i zde je první bolt postaven vysoko, proto doporučujeme dbát na bezpečnost. Cesta vede ale velice přímočaře. Plotnou vzhůru přes tři borháky a následně po trhlině ke slanění. Cesta je poměrně drolivá a helma je tedy nutná. Druholezce při pádu čeká kyvadlo.

Délka: 15m
Jištění: 5 + slaňák
Autor: Reinhard Streif

Žlutý pes (12)

4c (V)

Na linii se nastupuje kousek v levo od cesty č.13 Na Slunci. Žlutý pes je dělen na dvě části. První, vede přímo vzhůru po třech boltech před velké hrany a tahy. Druhá polovina je od třetího boltu a stáčí se šikmo doleva ke slanění, které je sdílení s cestou č. 11.

Délka: 16m
Jištění: 5 + slaňák
Autor: Reinhard Streif

Na Slunci (13)

5a (V+)

Cesta v třetím žebru od zadu. Přes dva borháky ke slanění společnému s cestou 15 a 16. Stejně jako cesta 16. má i tato první bolt nepříjemně vysoko. V části před slaňákem doporučujeme opatrnost, jelikož druhý bolt je od slaňáku daleko.

Délka: 9m
Jištění: 3 + slaňák
Autor: Reinhard Streif

Vápno nevaruje, vápno trestá (14)

6a+ (VII-)

Třetí cesta z prava, cesta 14. je jednou z těžších cest sektoru. Lezec postupuje mírným převisem, přes tři nýty ke slanění. Chyty mají tendenci být špinavé, proto doporučujeme přistupovat k cestě s tímto faktem v mysli, nebo si chyty před serióznějším pokusem očistit.

Délka: 12m
Jištění: U Posledního nýtu cesty je vrcholová knížka
Autor: Jiri Chroustovský, Reinhard Streif, 2017

Zákon velkých čísel (15)

6c+ (VIII-)

Druhá cesta zprava v sektoru a zároveň jeho nejtěžší cesta. Lezec zde postupuje na mírném převisu. Po prvním nýtu lezec jde na ukloněnou římsu. Pak pokračuje do položené stěnky a ke slaňáku.

Délka: 12m
Jištění: 3 + slaňák
Autor: Jiří Chroustovský, Reinhard Streif, 1.6.2017

Sick day (16)

6a (VI+)

První cesta v pravo a poslední cesta sektoru. Tato linka je asi nejméně intuitivní a na místě, kde byste ji již nečekali. Nástup na ní, je po schodech vpravo na konci amfiteátru, kde se nalézá do středu skály. Celá cesta míří doleva ke slanění cest č. 14. a 15. Linka je velice špinavá a pokrytá prachem.

Délka: 10m
Jištění: 3 + slaňák
Autor: Jiří Chroustovský, Reinhard Streif, 2021

Lezecký průvodce je takédostupný v pdf formatu na portálu Patreon.com. TOPO průvodce pražskými lezeckými oblastmi
Praha
08.12.2023
hustá mlha -4°C
hustá mlha
Vítr: 17 Km/h
Viditelnost: 0.5 km
východ slunce: 07:47
Západ slunce: 16:00

Přístup:

Přístupů do sektoru Borová skála je stejně tolik, jako do prokopského údolí. Existují čtyři hlavní směry, jak se do sektoru dostat. V rámci lepší orientace je nerozdělujeme na světové strany, ale na části Prahy, ze kterých vedou. Jsou jimi přístupy z Butovic, Nové Vsi, Klukovic a Hlubočep.

Přístup z Butovic

Přístupová cesta z pražské části Nové Butovice je jedna z nejsnazších, pokud přijíždíte na borovou skálu pomocí MHD. Ze zastávky metra Nové Butovice nebo autobusu Ovčí hájek se vydáte na jih (směrem ke Galerii Butovice nebo nádrži Asuán). Pokud se neorientujete ve světových stranách, vydejte se přímo za zelení. Sejdete dolů z kopečka a napojíte se na jednu z asfaltových cest nalevo od nádrže, vedoucí do lesa a do údolí. Budete se cesty držet, dokud nepřejdete studánku s pitkou vodou (záchranný bod AA 011). Pak je vaším cílem dostat se přes potůček a jednou z cestiček po vrstevnici do kopce na borovou skálu.

Alternativní přístup pro ty, kteří se nechtějí brodit či přeskakovat kameny je vrchem před Jinonický potok a Butovické hradiště na cestičku (50.038999, 14.355571) vedoucí ke skále z vrchu.

Přístup z Hlubočep

Přístup do sektoru Borová skála z Hlubočep je nejdelší a pouze pěší. Pojí se na dopravu k sektoru Žvahov (Prokopské údolí) a sektorům LeváPravá a Malá plotna (Hlubočepské plotny). Cesta je velice přímočará a vede po asfaltce zhruba 3 km do stejného boru brodění, jako přístup z Butovic.

Přístup z Nové vsi

Cesta od pražské části Nová ves je nejlepší pro přístup autem (parking ulice K Opatřilce, Liščí, Zaječí). Vede po silnici směrem k prokopskému údolí. Na první louce po pravé straně v ulici K Opatřilce je cestička, po které se vydáme dolů a octneme se u studánky s pitnou vodou. Pak je postup již známý.

Přístup z Klukovic

Z Klukovic se do sektoru Borová skála dostaneme nejlépe z Barrandova a linky autobusu 230 (zastávka Klukovice). Sejdeme ulicí Do Klukovic až na její konec, kde se nachází křižovatka a cesta směrem do prokopského údolí. Vydáme se po cestě (kolem pivovaru Prokopák) až do údolí, kde se pojíme na asfaltku vedoucí do Hlubočep, kde zatočíme doleva. Následný postup je pak stejný, jako u ostatních cest.

MHD:
Metro: Nové Butovice, Jinonice
Vlak: Praha-Holyně, Praha-Jinonice, Praha-Žvahov
Autobusové zastávky: Ovčí hájek (Butovice), Malá Ohrada, Klukovice, Jinonice

Parkoviště:
Nové Butovice: Ulice K Opatřilce, Zaječí a Liščí
Klukovice: Ulice Do Klukovic, V Klukovicích, Bublavská, Dasnická
Hlubočepy: Ulice Hlubočepská, Pod Žvahovem, Pod Útesy