Levá plotna – Hlubočepské plotny

Hlubočepské plotny

Počet cest: 20+7
Výška: 40m
Hornina: Vápenec
Typ cesty: Položená
GPS: 50.0431111N, 14.3908611E
MHD: autobus 120, 258, vlak Praha – Žvahov, Praha – Hlubočepy
Parkoviště: ulice Hlubočepská a Pod Žvahovem
Pdf průvodce: zde

Levá plotna je největším a nejvyšším sektorem oblasti Hlubočepské plotny. Jde o 40m svislého vápence s dominantně malými chyty i stupy. Sektor je výborně a bezpečně odjištěn a k tomu jsou jeho jištění pravidelně měněna. Lezení je dominantně pro pokročilé lezce s pouze třemi cestami pro začátečníky. Vše je lezeno na prvního. Na vrcholu skály se mohou pohybovat turisté a neúmyslně shodit dolů kamení a suť. Spolu s tím jsou některé cesty, zejména spárky, lámavé. Helma je proto doporučována pro všechny, kdo se kolem plotny pohybují.
Lezení podléhá pravidlům pro skalní lezení.

TOPO Hlubočepské plotny- levá plotna pohled od jihu, lezecké cesty

Levá plotna:

GPS: 50.0431111N, 14.3908611E
Bloody Mary (1)

6a+ (7-)

Tato cesta začíná pouze několik metrů pod vrcholkem levého sypkého svahu u konce plotny. Lezení je dělené na dvě sekce, které od sebe dělí mírně drolivá římsa. Celá cesta je po mikro chytech a vede přímo nahoru k římse po dvou borhácích. Odtud se pak stáčí mírně doleva přes další dva borháky ke slanění. Dbejte ovšem zvýšenou opatrnost, jelikož se lezec bude pohybovat blízko levé hrany a vrcholu plotny, kde hrozí zvýšená drolivost.

Délka: 9m
Jištění: 4 + slaňák
Autor: R. Záveský, 13.04.2021

Operace Anthropoid (1.1)

6c/6c+ (7+/8-)

Tato cesta je první ze dvou variant cesty Bloody Mary. Má celkem čtyři body jištění, které končí na slaňáku. První polovina cesty je stejná, jako mateřské. Dělí se za drolivou hranou, odkud jde opět po mikro chytech přímo vzhůru, přes dva borháky ke slanění. Stejně jako u cest č. 1 dbejte zvýšené opatrnosti kolem vrchní hrany nad slaňákem, která má tendenci se drolit a padající suti z vrcholku.

Délka: 9m
Jištění: 4 + slaňák
Autor: R. Záveský, 22.04.2021

Zlatý žíly (1.2)

7a/7a+ (8)

Tato cesta je nejdelší a nejtěžší v této trojici cest. První polovina je stejná jako u předešlých cest. Od hrany však vede mírně šikmo doprava, po sérii mikro stupů přes tři borháky ke slanění. Jelikož tato cesta vede nejvíc po drolivé hraně, je nutné si dávat pozor na uvolněné kusy. Spolu s tím platí stejná varování jako u předešlých dvou cest.

Délka: 14m
Jištění: 5 + slaňák
Autor: R. Záveský, 17.05.2021

Nech Odpadne, Čo Je Kolísavé (2)

7a+ (VIII+)

Cesta začíná nalevo ve svahu u římsy. Kterou vede do kouta a následně přes dva borháky na polici. Následuje náročná část, plotnou přes tři borháky ke slanění. Cesta je v první polovině mírně drolivá a špatně dostupná skrz sypký svah.

Délka: 15m
Jištění: 5 + slaňák
Autor: I.Semrád, M.Tučka, 18.11.2018

Dědula Gibon (3)

7a (VIII)

Poslední cesta před začátkem prudkého svahu (označena červeným nápisem). Vede přes čtyři borháky na polici a ke slanění sdílenému s cestou Evička bez trička. Pokud lezete po období vydatnějších dešťů, doporučujeme si sebou vzít kartáček na očištění chytů.

Délka: 15m
Jištění: 4 + slaňák
Autor: Josef Sulke

Evička bez trička (4)

6b (VII)

Cesta je označena červeným nápisem. Vede přes tři borháky, první z nich je na levou plotnu relativně vysoko. U posledního borháku se cesta stáčí do leva a vede na polici a ke slanění společného s cestou č. 3 na polici.

Délka: 18m
Jištění: 3 + slaňák
Autor: Josef Sulke

Evička v pozoru (4.1)

6c+ (VIII-)

Varianta cesty č.4 Evička Bez Trička. Stěpí se u 3. borháku, kde vede přímo vzhůru s mírným stočením doprava k novému slaňáku cest 5. a 6.

Délka: 18m
Jištění: 3 + slaňák
Autor:

Železná cesta (5)

6a+ (VII-)

Cesta vede vpravo od cesty č. 4. Evička Bez Trička. První borhák je vysoko, poté je však cesta dobře odjištěna. Po druhém borháku je povoleno lézt rukama za pomocí hrany. Ta se ale nesmí překročit, jelikož jde pak o vedlejší cestu č. 6. Lezení končí po čtvrtém borháku slaněním z nového kruhu na polici. Při použití hrany hrozí mírné drolení.

Délka: 20m
Jištění: 4 + slaňák
Autor: M. Beránek, Z. Pacholík, 1967

Nerezová cesta (6)

5c (VI)

Nerezová cesta vede přes tři borháky po lištách do koutu. Následně za použití dvou posledních borháků cesty 5. ke společnému slanění na polici. Lezení před hranu je lehce drolivé a potenciálně sypké (podle množství suti v prasklině).

Délka: 15m
Jištění: 5 + slaňák
Autor: M. Tučka, J. Nešvera, 24.3.2015

Psi štěkají karavana jede dál (7)

7c+ (IX+)

Cesta vede stěnkou podél spáry přes dva borháky na polici. Dále podél hrany přes šest borháků k dělení ve vodorovné spáře. Na té se cesta stáčí doleva a vede přes tři bolty ke slanění. Cesta patří mezi nejdelší cesty na plotně a dá se lézt pomocí techniky multipitch přes slaňák cesty 8. na polici v půlce cesty. Vzhledem k délce a drolivosti cesty helma je doporučena pro lezce i jističe.

Délka: 30m
Jištění: 11 + slaňák
Autor: Miloslav Pletánek, 1995

VáHa 80 (7.1)

7c (IX)

VáHa 80 je varianty cesty 7. od které se dělí na třetím boltu. Tato varianta pokračuje po rozdělení v levo po hraně přes sedm dobře odjištěných boltů ke slanění. Skála je nejdrolivější okolo slaňáku, proto v tom bodě dbejte zvýšené opatrnosti.

Délka: 25m
Jištění: 10 + slaňák
Autor: P. Babinec, M. Válek, 20.2.2017

Velbloud ve vratech (Var 7.2)

7c (IX)

Druhá varianta cesty 7. Tato se dělí od původní cesty na osmém boltu ve vodorovné spáře. Tam, kde vede originální cesta Psi štěkají karavana jede dál zabočíme doprava a pokračujeme přes dva bolty ke slanění.

Délka: 30m
Jištění: 10 + slaňák
Autor: P. Babinec, M. Tučka, 10.2013

Silnější pes (8)

5a (V+)

Tato cesta je nejlehčí cestou levé hlubočepské plotny. Vede po schodech tvořených z lišt na polici a následně přes mírný traverz vpravo ke slanění. Cesta je dobře odjištěna, třetí bolt však není nutný.

Délka: 14m
Jištění: 5 + slaňák
Autor: E. Jarolímová, J. Nešvera, M. Tučka, 24.3.2015

Silnější pes direkt (8.1)

6a+ (VII-)

Varianta čísla 8. Silnější pes, tato cesta vede přímo v linii jistících borháků. Jde o lezení na malých chytech, použití lišt v levo je ale povoleno.

Délka: 13m
Jištění: 5 + slaňák
Autor: E. Jarolímová, J. Nešvera, M. Tučka, 24.3.2015

11 (9)

8a+/8b (X)

Nejdelší a nejtěžsí cesta hlubočepských ploten, lezena za pomocí techniky multipitch. Nástup je označen číslem 11. Cesta vede přes malé chyty a je dobře odjištěna dvanácti bolty a slaňákem.

Délka: 35m
Jištění: 12 + slaňák
Autor: Josef Sulke

Ve Stínu Gilotiny (na polici) (10)

8a (X-)

Nástup cesty je hned u výlezu od malé plotny. Lezec následuje osm borháků ke slanění, které je společné s cestou 11. Cesta je dobře odjištěna a nedrolí se.

Délka: 18m
Jištění: 8 + slaňák
Autor: Josef Sulke

Jaxe Menuju? (11)

7b (VIII+)

Cesta vede po šesti boltech podél pravé hrany ke společnému slanění s cestou 10. Leze se po malých chytech a hraně. Hrana je však lámavá a hrozí pád kamene ve velkých blocích. Je proto, zejména jističi, doporučena helma!

Délka: 18m
Jištění: 6 + slaňák
Autor: Josef Sulke

Ve stínu gilotiny (12)

8a (X-)

Poslední z dlouhých cest levé plotny začíná těsně před výlezy malé plotny. Je odjištěna jedenácti bolty a dvěma slaňáky. Cesta se, stejně jako cesty 7. a 9., leze přes multipitch. Cesta vede po spárce k pravé hraně a prvnímu slaňáku. Dále pokračuje po třech boltech na top. Cesta je velmi lámavá a helma pro jističe je nutností.

Délka: 30m
Jištění: 11 + 2 slaňáky
Autor: Josef Sulke

Vlevo od Koncertu (13)

7a (VIII)

První cesta na polici (vrcholu malé plotny). Začátek je odjištěn boltem, na kterém se pomocí odsedky zavěsí jistitel. Následují čtyři bolty podél cesty samotné. Slanění probíhá z posledního fixního jištění zpět na polici.

Délka: 12m
Jištění: 5
Autor:

Shadow On The Wall (13.1)

7b (VIII+)

Shadow on the Wall je prodloužením cesty Vlevo od Koncertu. U posledního boltu cesty 13. pokračuje lezec šikmo doprava. Dostane se tak přes tři bolty ke slanění cesty 14., které využije k sestupu. Hrozí lámání skály po levé hraně.

Délka: 25m
Jištění: 8 + slaňák
Autor: J. Damašek, A. Zdráhal, 18.11.2018

Kanadská vycházka (14)

7c+ (IX+)

Cesta začíná u druhého boltu police. Stejně jako u předešlých dvou cest, se i zde použije bolt k ukotvení jističe. Lezec má tak před sebou šest (7 s použitím jističova) boltů ke slanění a lezení po slzách.

Délka: 20m
Jištění: 7 + slaňák
Autor: Josef Sulke

Koncert (15)

7b (VIII+)

Cesta začíná u prvního slaňáku police, na kterém se druholezec zajistí. Lezce čeká dobře odjištěná a velice technická cesta po malých chytech přes šest borháků k vlastnímu slanění.

Délka: 20m
Jištění: 6 + 2 slaňáky
Autor: M. Horejc, A. Komárek, 1987

Hotové neštěstí (16)

7c (IX)

Hotové Neštěstí začíná na posledním slaňáku před puklinou cesty 18. Balanc. Cesta vede prostředkem stěny přes pět boltů ke slanění. Stejně jako u předchozí cesty jde o velice technickou cestu po malých chytech.

Délka: 20m
Jištění: 5 + 2 slaňáky
Autor: O. Malý, 1987

Mistr nebo žák (17)

7c (IX)

Nástup na cestu je mírně vpravo od cesty 16., druholezec se však zajistí ve stejném slaňáku. Lezec začíná s pomocí pukliny a následuje stěnkou, přes pět boltů ke slanění. Užití pukliny vpravo od cesty pro pozici nohou není zakázané.

Délka: 18m
Jištění: 5 + 2 slaňáky
Autor: P. Babinec, M.Tučka, 18.4.2012

Balanc (18)

4 (V-)

Cesta od levého slaňáku skrz puklinu k jištění. Dostupné jsou čtyři bolty, všechny v levo, vedoucí k potenciálnímu kyvadlu. Cesta je mírně drolivá a zarostlá. Jde však o nejlehčí cestu plotny.

Délka: 10m
Jištění: 4 + 2 slaňáky
Autor: Gorbi a spol.

Nirvána (19)

6b+ (VII+)

Druholezec se zajistí na předposledním slaňáku plotny, kde cesta začíná. Lezec má před sebou jednu z „lehčích“ cest levé plotny dobře odjištěnou třemi bolty končící u společného slanění cest 18., 19. a 20.

Délka: 15m
Jištění: 3 + 2 slaňáky
Autor: V. Kolařík, Robert Hons, Richard Hons, 1987

Vyrvána (20)

6c+ (VIII-)

Nástup na cestu je u posledního slaňáku police. Jde o čtyřmi bolty odjištěnou cestu ke společnému slanění se dvěma předchozími. Použití pravé hrany u poledního dvou boltů je povoleno.

Délka: 12m
Jištění: 4 + 2 slaňáky
Autor: Z. Raim, 1988

Lezecký průvodce je takédostupný v pdf formatu na portálu Patreon.com. TOPO průvodce pražskými lezeckými oblastmi
Praha
08.12.2023
mlha -3°C
mlha
Vítr: 9 Km/h
Viditelnost: 3.5 km
východ slunce: 07:47
Západ slunce: 16:00

Přístup:

Levá plotna je největší skálou z lezecké oblasti Hlubočepské plotny. Nachází se zhruba 150 metrů od pravé plotny a asi 650metrů od vlakové stanice Praha-Žvahov. K sektoru se dá, tak jako k pravé plotně, dostat třemi hlavními způsoby.

Severní přístupová cesta je nejméně používaná. Vede z Prahy 5 skrz louku s astrálními kruhy a dolů ze svahu směrem k Skalničkové zahradě Hlubočepy a ulici K Dalejím. Těsně před napojením na asfaltovou silnici z pěšiny je ale potřeba zabočit na pěšinku mezi stromy (GPS : 50°02’34.3″N 14°23’23.3″E). Pěšinkou se dostaneme na plošinu vyhlížející na levou plotnu. Po pravé straně jsou cestičky vedoucí dolů ze srázu po kterých sejdeme dolu a odbočíme do leva do malého kaňonu. Tím se dostaneme pod malou a levou plotnu.

Jiho-východní cesta vede od zastávky autobusů 120 a 258. Pokud jste přijeli ve směru jízdy na Radotín, doporučujeme se vrátit několik metrů proti směru jízdy a zabočit do leva, do ulice Hlubočepská a příští doprava do ulice Pod útesy.  Na konci této ulice následně zahnete opět doprava a napojíte se na ulici Ke Hřbitovu, vedoucí do kopce. Pokud jste přijeli ve směru Na Knížecí je rychlejší se vydat ulicí Slivenecká, kterou uvidíte vlevo před sebou po směru jízdy. Skrz tu dojde na rozcestí, kde se dáte doleva do ulice Ke Hřbitovu a následně první ulicí vpravo.

Obě možnosti vás dovedou k železničním kolejím na vrcholu kopce. Po těch se vydáte doleva dokud nedorazíte k levé plotně. Zdůrazňujeme že jde o aktivní železnici, mějte se na pozoru před vlakem! Z tohoto směru jsou dva možné přístupy. Jeden ve svahu přímo pod plotnou (prudký a sypký) a druhý o několik metrů více v levo v mírném svahu, (delší ale pohodlnější).

Jižní cesta vede po ulici Hlubočepská. Je nutné projít pod semmeringem, za kterým se dá pohodlně paralelně parkovat zdarma. Za semmeringem se vydá lezec první ulicí doprava ulicí K Dalejím a pak za hospodou Hurdálkova chýše jedová kolem skály opět vpravo, kudy dojde na rozcestí vedle Skalničkové zahrady Hlubočepy. Opět zvolí cestu vpravo a bude pokračovat dokud, ano uhádli jste, po pravé straně nenarazí na vyšlapanou cestičku skrz stromy. Stejnou, jako v případě přístupu ze severu od louky.

MHD: Zastávka autobusů 120, 258 Nádraží Hlubočepy, vlakové stanice Praha – Žvahov a Praha – Hlubočepy

Parkoviště: Ulice Hlubočepská za semmeringem, Pod Žvahovem, Pod Útesy