Pravá plotna – Hlubočepské plotny

Hlubočepské plotny

Počet cest:15+4
Výška: 30m
Hornina: Vápenec
Typ cesty: Položená
GPS: 50.0431944N, 14.3925556E
MHD: autobus 120, 258, vlak Praha – Žvahov, Praha – Hlubočepy
Parkoviště: ulice Hlubočepská
Pdf průvodce: zde

Pravá plotna je lezeckou oblastí uvnitř chráněné oblasti Prokopského údolí, součástí sektoru Hlubočepské plotny. Plotna z vápence se nachází jendou čtvrtinou ve svahu zatímco většina plotny s lehčími trasami lemuje železniční trať. Sektor je opatřen borháky a slaňáky. Na cestách podél železnice (7 až 16) je první jištění o dva metry výš, než když bylo vytvořeno. Důvodem pro to je snížení železničních kolejí a odtěžení části zeminy (rozdíl je na skále viditelný barevným přechodem). Helma je na Pravé plotně nutností, jak pro lezce tak pro jističe! Cesty jsou lámavé a na vrchu plotny se pohybují chodci.
Lezení podléhá pravidlům pro skalní lezení.

Hlubočepské plotny pravá plotna s vyznačenými odjištěnými cestami

Pravá plotna:

GPS: 50.0431944N, 14.3925556E
Via Viktor (1)

6b+ (VII)

Cesta podél levé hrany masivu. Pro jištění jsou použity borháky a slaňák cesty Golem. Samotná trasa je však velice lámavá. Helma je pro jističe i lezce nutností! Začátek cesty je ve velice kluzkém písčitém svahu. Jistění by tak mělo probíhat z odsedky umístěné v prvním boltu, nacházejícmí se u hrany plotny.

Délka: 25m
Jištění: 7 + slaňák
Autor: Tomáš Vlček, Jindřich Vimr, Martin Tučka, 2017

Golem (2)

7b+ (IX-)

Cesta začíná zhruba dva metry napravo od Via Viktor. Prvním jištěním je nýt (dodaný po prvovýstupu) relativně dostupný z hrany. Následuje dobře odjištěné a příjemně náročné a bezpečné plotnové lezení. Cesta není tak drolivá jako čísla první v sektoru, přesto však helmu doporučujeme kvůli pohybu turistů na vrcholu plotny.

Délka: 17m
Jištění: 5 + slaňák
Autor: E. Pohořelský a L. Čermák, 2010

Odyseova cesta (3)

7a (VIII)

Tato cesta vede středem plotny, přes pět borháků a dodaný nýt ke slanění. Cesta je lehce drolivá a první nýt není dobře dostupný. Doporučujeme proto šáhlo nebo bouldermatku pod lezce. Linie vede přímo vzhůru až k díře, kde se stáčí doleva ke slanění.

Délka: 18m
Jištění: 5
Autor: Lukáš Čermák, 2010

Pozice nejistá (4)

7a (VIII)

První linie v plotně po přístupu od kolejí. Pozice nejistá vede malým esíčkem přímo vzhůru ke slanění těsně pod vrcholem. Lezec je odjištěn celkem 5 body kombinací nýtů a boltů. Lezení je zde po velice malých lištách i stupech. Je proto doporučeno lézt s tvrdou podrážkou. Pro první bolt patří stejná opatření, jako u Odyseovy cesty.

Délka: 20m
Jištění: 5 + slaňák
Autor: S. Rataj,1990

Velký kout (5)

6a (VI+)

V tomto případě jde o kombinaci sportovního a tradičního lezení. Nástup je v koutě s využitím levé plotny. Následuje lezení koutem přes čtyři bolty ke slanění. Mezi prvním a druhým fixním jištěním je nutné zapojit tradiční metody – smyčku, vklíněnce. Cesta není pro začínající lezce či čistě sportovní lezce bez zkušeností s tradičním jištěním. Stejně tak jako u ostatních cest, helma je nutná.

Délka: 20m
Jištění: 4 + slaňák (+ tradiční)
Autor: I. David, J. Vrbický, M. Beránek,1968

Velký kout – varianta trhlinou (Var 5.1)

6b (VII)

Varianta cesta 5. Velký kout se od mateřské dělí těsně pod druhým fixním jištěním. Narozdíl od cesty 5. vede varianta po pravé části koutu přes převis. Varianta je opatřena jedním fixním jištěním v půlce. Pro zbytek cesty platí stejné poznatky jako pro 5. Velký kout.

Délka: 20m
Jištění: 3 + slaňák (+ tradiční)
Autor: L. Háp,1992

Volný projekt (6)

Cesta po levém koutě přes pět boltů ke společnému slanění cest 7, 7.1 a 8. Předpokládá se jistá drolivost levé hrany.

Délka: 25m
Jištění: 5 + slaňák
Autor: Autoři neznámí

Oči pučí (7)

6b+ (VII+)

Nástup na cestu je u pravé hrany. První borhák je výš něž při prvovýstupu, při jištění se musí dbát na projíždějící vlaky. Cesta dále pokračujte přes 2 borháky šikmo doleva k levé hraně. Podél ní vzhůru přes 3 háky na vrchol a ke společnému slanění tří cest. Cesta je mentálně obtížná kolem druhého borháku.

Délka: 20m
Jištění: 6+ slaňák
Autor: E. Frei,1992

Skleněné oko (Var 7.1)

7a+ (VIII+)

Varianta cesty 7. Oči pučí začíná při levé hraně a na cestu 7. se napojuje v jejím třetím borháku malým traverzem trhlinou. Varianta má pouze jeden vlastní původní borhák. Nyní je možné použít druhý bolt cesty 6. Volný projekt nebo do spárek možné vložit malé vklíněnce. Pád při traverzu však způsobí značné kyvadlo. Pro zbytek cesty platí poznatky z cesty 7. Oči pučí.

Délka: 28mm
Jištění: 6 + slaňák
Autor: P. Babinec, 2012

Při hraně (8)

6b+ (VII+)

Dobře odjištěná cesta vedoucí po pravé hraně přes šest borháků ke slanění. Cesta se leze s použitím hrany. Dá se však ztížit a vylézt i bez ní. Cesta sama má krásný výhled na Hlubočepy.

Délka: 20m
Jištění: 6 + slaňák
Autor: Márty, 2002

Železniční cesta (9)

6a (VI+)

Nástup je v levém koutě. Před prvním borhákem doporučujeme vložit vklíněnec. Následně přes dva borháky a tři kruhy ke slanění na vrcholu. Cesta je velice drolivá! Helma je proto nutná. Jistič musí, u všech variant Železniční cesty, dávat pozor na vlak. S vklíněncem před prvním borhákem jde o nejbezpečnější cestu pravé plotny.

Délka: 25m
Jištění: 5 + slaňák
Autor: M. Sýkora,1990

Železniční prostřední varianta (Var 9.1)

4+ (V+)

Nástup prvním žebrem plotny. Cesta vede přes dva borháky a napojuje se na první kruh Železniční cesty. Jak je ale běžné na této plotně, první borhák je výš, než při tvorbě cesty. Proto cestu nedoporučujeme lezcům na úrovni 4+ lézt na prvního. Stejná drolivost jako u mateřské cesty.

Délka: 28m
Jištění: 5 + slaňák
Autor: Robert Hons, P. Anelt,1987

Železniční pravá varianta (Var 9.2)

4 (V)

Nástup v pravo na konci prvního žebra. Cesta vede po vrcholku žebra a napojuje se na první kruh Železeniční cesty. Stejně jako u dvou předešlých cest, je Železniční pravá variantacesta lámavá a helma je nutností. Pokud možno vložte vklíněnec mezi první a druhou expreskou.

Délka: 30m
Jištění: 5 + slaňák
Autor: Autoři neznámí

Nostalgie (10)

4+ (V+)

Nástup na cestu je na druhém žebru mezi pravou variantou Železniční cesty a Tatranky. Cesta vede přes tři nýty k vrcholu. Můžete se pak slanit na posledním čtvrtém nýtu nebo na slaňáku cest 12 a 13. První nýt je vysoko, proto použijte vklíněnec pokud můžete. Pokud ne, je zde možno využít první borhák cesty 9.2.

Délka: 28m
Jištění: 4 + slaňák
Autor: T. Vlček,1988

Tatranka (11)

6a (VI+)

První borhák této cesty je na úrovní třetích borháků ostatních cest plotny. První expresku proto cvakněte do prvních jistidel cesty 10 či 9.2. Po prvním fixním jištění cesty je zbytek velice přímočarý. Cesta je odjištěna celkem 5 borháky a topuje na vrchu plotny u slanění. I zde je nutné mít helmu a dávat pozor na projíždějící vlak.

Délka: 15m
Jištění: 5 + slaňák
Autor: T. Vlček, L. Balík,18.6.2008

Když ti dojde pára (12)

6a (VI+)

Stejně jako u ostatních, i zde je první bolt postaven vysoko, proto doporučujeme dbát na bezpečnost. Cesta vede ale velice přímočaře. Plotnou vzhůru přes tři borháky a následně po trhlině ke slanění. Cesta je poměrně drolivá a helma je tedy nutná. Druholezce při pádu čeká kyvadlo.

Délka: 20m
Jištění: 3 + slaňák
Autor: J. Drozda, 2014

Marodka (13)

4b (V-)

Přes převis prasklinkou a podél rohu ke slaňení. První nýt je za silově náročnějším převisem, který v ideálním případě lezec odjistí friendem. Při lezení doporučujeme ostražitost a helmu, vzhledem k vysoké pozici prvního nýtu a lámavosti vrchní části skály.

Délka: 15m
Jištění: 2 + slaňák
Autor: M. Tučka, M. Honců, 2011

Adéla ještě nevečeřela (14)

4b (V-)

Cesta v třetím žebru od zadu. Přes dva borháky ke slanění společnému s cestou 15 a 16. Stejně jako cesta 16. má i tato první bolt nepříjemně vysoko. V části před slaňákem doporučujeme opatrnost, jelikož druhý bolt je od slaňáku daleko.

Délka: 14m
Jištění: 2 + slaňák
Autor: J. Drozda a M. Vítězník, 2008

Motoráček (15)

4c (V)

Cesta předposledním žebrem. Po druhém boltu se postupuje na třetí bolt cesty 14. Adéla ještě nevečeřela. Tou vede ke společnému slanění pro cesty 14,15 a 16. Cesta je v porovnání s ostatními cestami dobře od spodu zajištěna. Potenciál pro úraz přichází při pádu od slaňáku, kde je udusaná kluzká zemina a lámavý kámen.

Délka: 16m
Jištění: 3 + slaňák
Autor: M. Tučka, M. Honců, 2011

Nejde o čísla (16)

5a (V+)

Cesta posledním žebrem přes tři bolty ke slanění. Pohybově jde o v celku pěknou cestu. Je ale drolivá a nebezpečná. Čím výš se dostanete, tím lámavější chyty jsou. Helma je doporučována, zejména pak pro jistitele. První bolt je o tři metry výš, než při prvovýstupu. Cesta je obtížností 4+, není však vhodná pro lezce této úrovně.

Délka: 15m
Jištění: 3 + slaňák
Autor: M. Tučka, P. Babinec, 2010

Lezecký průvodce je takédostupný v pdf formatu na portálu Patreon.com. TOPO průvodce pražskými lezeckými oblastmi
Praha
29.02.2024
hustá mlha 1°C
hustá mlha
Vítr: 6 Km/h
Viditelnost: 0.3 km
východ slunce: 06:47
Západ slunce: 17:42

Přístup:

Pravá plotna je nižší sestra levé plotny. Přibližně 500m od pravé plotny se nachází železniční zastávka Praha-Žvahov. K sektoru se dá dostat třemi hlavními způsoby.

Severní přístupová cesta je nejméně používaná. Vede z Prahy 5 skrz louku s astrálními kruhy a dolu ze svahu k plotnám. Jižní a jiho-východní přístupy jsou oblíbenější. Oba jsou přístupné ze zastávek Praha, Nádraží Hlubočepy.

Jiho-východní cesta vede od zastávky autobusů 120 a 258. Pokud jste přijeli ve směru jízdy na Radotín, doporučujeme se vrátit několik metrů proti směru jízdy a zabočit do leva, do ulice Hlubočepská a příští doprava do ulice Pod útesy.  Na konci této ulice následně zahnete opět doprava a napojíte se na ulici Ke Hřbitovu, vedoucí do kopce. Pokud jste přijeli ve směru Na Knížecí je rychlejší se vydat ulicí Slivenecká, kterou uvidíte vlevo před sebou po směru jízdy. Skrz tu dojde na rozcestí, kde se dáte doleva do ulice Ke Hřbitovu a následně první ulicí vpravo. Obě možnosti vás dovedou k železničním kolejím na vrcholu kopce. Po těch se vydáte doleva dokud nenarazíte na vztyčenou pravou plotnu. Zdůrazňujeme že jde o aktivní železnici, mějte se na pozoru před vlakem, a to během cesty i při lezení!

Jižní cesta k pravé plotně vede po ulici Hlubočepská. Je nutné projít pod semmeringem, za kterým se dá pohodlně paralelně parkovat zdarma. Za semmeringem se vydá lezec první ulicí doprava ulicí K Dalejím a pak za hospodou Hurdálkova chýše jedová kolem skály opět vpravo, kudy dojde na rozcestí vedle Skalničkové zahrady Hlubočepy. Opět zvolí cestu vpravo a bude pokračovat dokud, ano uhádli jste, po pravé straně nenarazí na vyšlapanou cestičku skrz stromy (za lavičkou s odpadkovým košem). Tudy dojde spodní cestou po malém srázu a malém kopečku ke kolejím a pravé plotně.

MHD: Zastávka autobusů 120, 258 Nádraží Hlubočepy, vlakové stanice Praha – Žvahov a Praha – Hlubočepy

Parkoviště: Ulice Hlubočepská za semmeringem, Pod Žvahovem, Pod Útesy