Lezecká terminologie

Stejně jako všechny ostatní sporty má i horolezectví svou vlastní terminologii a žargon. Jelikož je lezení mezinárodním sportem praktikovatelným téměř v každém státu, kde se nachází alespoň jeden větší kámen, je relativně těžké se vyznat v některých pojmech, nebo je rovnou přeložit do mateřštiny. Proto jsme si pro vás připravili kratší sérii s názvem lezecká terminologie.

Lezení má vlastní, a vskutku úžasnou, komunitu. Během let se jejím univerzálním jazykem domluvy stala angličtina a jí specifický lezecký žargon. Většina z lezců se dnes vyzná alespoň v základech. Se základní dedukcí jsme schopni pojmenovat jednotlivé chyty a nejpoužívanější předměty. Stále se však objevují situace, při kterých se zastavíme a nechápavým výrazem se otočíme na svého lezeckého partnera a pokorně žádáme o vysvětlení. Byť z toho můžou vzniknout vtipné situace, jejich následky nemusejí být ani zdaleka tak vtipné. Pokud by jste se ptali na vysvětlení stojící v závěsu nebo těsně na pokraji sil kdy každá vteřin ahraje zásadní roli. K tomu, abychom se všichni společně vyhnuli neštěstí, lépe si porozuměli a rozvíjeli úžasnou lezeckou komunitu, máme pro vás sepsaný seznam základních lezeckých termínů, a jejich přkladu, se kterými se můžete potkat. Ať už se nacházíte na skále, umělé stěně nebo za displejem svého počítače, na internetu.

Obsah:

  1. Lezecká výbava
  2. Chyty
  3. Jistící body
  4. Horolezecké styly
  5. Styly sportovního lezení
  6. Lezecké povely

1. Lezeckou výbavu

Anglický názevČeský název
HarnessSedák / Úvazek
Dynamic RopeDynamické Lano
Static RopeStatické Lano
Belay deviceKyblík
CarabinerMajlonka
FriendFriend
Nut, StopperVklíněnec
DescenderOdsedka
Quick DrawExpreska
Seznam důležitého názvosloví a lezeckého slangu

Sedák

Lezecký sedák či úvazek je jedním ze základních položek každého sportovního lezce. Slouží jako postroj, ke kterému je přivázáno lano tak, aby byl lezec při cestě k vrcholu řádně a bezpečně odjištěn.

Dynamické Lano

Dynamické lano je vyráběno z pružných materiálů tak aby bylo dostatečně pevné a zároveň pod tíhou lezcova pádu průtažné.

Statické Lano

Statické lano na rozdíl od dynamického není vyráběno tak aby bylo pružné. Statická lana nejsou vhodná ke sportovnímu lezení, při pádu nepruží a mohou lezci ublížit. Jejich užití je spíše vhodné pro profesionály výškových prací.

Kyblík

Je multifunkční jistítko vhodné k jištění sportovních tras či ke slaňování. V kombinaci s karabinami je jej pak také možné využívat na vícedélkové a vysokohorské lezení.

Majlonka

Pevná ocelová karabina se šroubovacím uzávěrem. Majlonky bývají často používány u slaňáků jakožto místo, kam lezec umístí své lano před slaněním.

Friend

Mechanické jistící zařízení, zasekávající se do širších spár ve skále. 

Vklíněnec

Jistící zařízení, které bývá vtěsnáváno do spárek a skulin ve skále. Vklíněnec je jedním ze základních jistících prvků při klasickém lezení.

Odsedka

Pevná, šitá smyčka sloužící lezcům v mnoha ohledech. Odsedky se dají používat při uvazování lana před slaňováním, ke zvýšení bezpečnosti při jištění u více délkového lezení ale také například k prodloužení vzdálenosti mezi dvěma karabinami v expresce. Odesky se vyrábějí v délkách od pár desítek centimetrů po 120 cm.  

Expreska

Dvě popruhem spojené karabiny sloužící k odjištění lezce při postupu. Expresky bývají jednou stranou připevňovány do fixního jištění na skále, do druhé je zacvaknuto lezcovo lano. Také se u expresky můžete setkat s pojmy presa či prda.

2. Chyty – základní

První v sérii lezecké terminologie jsou chyty. Vyznat se v typech chytů je jeden z prvních jazykových cílů většiny nových lezců. Pro vaše pohodlí jsme termíny rozdělili do tabulek podle toho kdy je potkáte. Pod tabulkou vždy najdete obrázek s vysvětlením daného chytu a jak se většinou používá. Začínáme se základními chyty, které každý potkáme!

Anglický názevČeský název
HoldChyt
Jug / BucketMadlo
Edge / LedgeHrana
CrimpLišta
PinchStisk / Štípák
HornRoh
UnderclingSpoďák / Spodní tah
Side pullBočák / Boční tah
SloperChyt na tření
PocketKapsa

Madlo

Madlo / Jug

Madla, koše, kýble, korbely a tak dále. Z pravidla velké pohodlné a bezpečné chyty. Na madlech je člověk chycen celou rukou, či dokonce oběma. Jsou to oblíbené chyty většiny lidí, zejména díky tomu, že nevyžadují žádnou sílu prstů a dobře se na nich odpočne.

Hrana

Hrana, Edge

Hrany jsou nejčastější chyty na venkovním lezení. Jejich velikost není ničím omezená. Můžou být dost velké na pohodlné stání, ale také sotva dost velké na to, aby na ně člověk položil váhu. Přístup k hranám je dost přímočarý.
Je nutné určit v jakém směru hrana je a podle toho se k ní postavit. V ideálním případě je uchopena (co nejhlouběji to jde) a lezec se do ní zavěsí tak, aby byl k ní co nejvíc kolmo. Hrana, na rozdíl od madla, může vyžadovat sílu prstů.

Lišta

Hranka / crimp

Lišta nebo také crimp, jsou maličké, často ostré chyty, dost velké pouze na bříška prvních článků prstů. Čím menší a mělčí hranka, tím větší sílu v prstech musí lezec či lezkyně mít. Klíčem k lezení po hrankách je těžiště. Čím blíž ke stěně je, tím lepší úhel úchopu bude. Lišty jsou nejnáročnější chyt na šlachy a nejčastěji vedou ke zranění. Proto radíme adekvátní přípravu před lezením.
Existují tři hlavní druhy lišt, či crimpů.

1. Plná lišta – hrana chytu je na kloubu prstu (břísku) a palec je položený na vrchu ukazováčku pro větší sílu

2. Poloviční Lišta – stejný princip jako na plné hrance, ale bez palce na podporu.

3. Otevřená – Nejnáročnější varianta. Chyt na otevřené hrance je podmíněn silou prstů. Atlet je zavěšený na jejich konečcích s nataženou dlaní.

Stisk

Stisk / Pinch Slang lezecký název

Stisk alias pinch je přesně to, co název slibuje. Je to jakýkoliv chyt, který je stisknutý s palcem na opačné straně prstů. Palec v chytu přidává stisku na síle a předává stres od šlach na svaly v ruce. Pinch patří mezi oblíbené chyty, ale na skále není úplně běžný.

Roh

Roh / Horn Slangový název chytu

Roh, čumil, pyramida a jiné názvy. To vše je náš oblíbený, ne vždy stabilní, výstup ze skály. Jsou to chyty, které se dají chytit celou rukou a lehce uchopit. Dobré rohy slouží i jako místa pro odpočinek a vyklepání.

Spoďák

Spoďák / Undercling lezecký slang název pro chyt

Spoďák je místo držené tahem ze spod. Klíčem pro udržení se na takovémto chytu je položení nohou. Jelikož tah zespod může vysát spoustu svalové síly, tlak zespod ze stabilních, vysoce položených nohou je dobrý základ pro další postup na cestě. Spoďáky jsou ale většinou hluboké chyty, kam se vejdou i více článků prstů.

Bočák

bočák, sidepull

Bočák je bratr spodního chytu. Udržení se na tomto druhu je tedy podobné jako na spoďáku a na hraně. Tah za hranu bočního chytu v co největší kolmici k tělu.

Chyt na tření

Sloper - chyt na tření

Sloper je jeden z neoblíbených chytů a kontroverzní část lezecké terminologie. To zejména protože nejde tak úplně o chyt jako spíš o závěs. Při jejich „uchopení“ jde hlavně o správnou pozici těla. Těžiště by mělo zůstat nízko a přímo pod bodem kontaktu v opačném směru tahu.

Kapsa

Kapsa - Pocket

Kapsy nebo poketky jsou malé chyty, většinou jen na pár prstů, je-li jen jeden (tzv. mono). Kapsy jsou nejlepší kamarád prostředníčků každého, kdo je používá. Prostředníček je nejsilnějším z prstů, takže jeho pozice v chytu je nesmírně důležitá. Stejně jako hranky, kapsy jsou dominantou silných šlach. Čím méně prstů se do chytu vejde, tím silnější musí být.

3. Jistící body

Druhou kategorií v lezeckém názvosloví jsou jistící body, jejich ovládnutí je jednou z nejdůležitějších kategorií při lezení. Jaký je rozdíl mezi borákem a nýtem? Co jsou to hodiny, štand či slaňák se dozvíte sekci 2.

Anglický názevČeský název
BoltBorhák
Fixed ProFixní jistění
TunnelHodiny
Belay stationJistící stanoviště
BoltNýt
ChainsSlaňák
Belay station, ChainsŠtand
ChainsVratný bod

Borhák

Borhák - bolt

Pevně do skály připevněné ocelové oko sloužící k jištění. Do borháku jsou připevňovány expresky, zároveň se přes něj dá i slanit.

Fixní jistění

Uměle vytvořené jištění, které na skále zůstává, je na trvalo připevněné. Borháky, nýty.

Hodiny

Přírodně utvořené oko ve skále, které je možné použít k odjištění provlíknutím lana.

Jistící stanoviště

Místo, ze kterého je lezec jištěn.

Nýt

nýt - bolt

Pevně do skály upevněná kovová skoba. Na rozdíl od borháku je nýt vyráběn z užšího materiálu a není do skály připevňován přímo. Nýt je do skály zavrtán pomocí speciálního šroubu. Do nýtu jsou při postupu připevňovány expresky.  

Slaňák

Slaňák - rapell

Lezecký výraz pro jistící bod, ze kterého se dá slanit zpět na zem. Zpravidla se jedná o sérii borháků, které mohou být spojeny řetězem či osazeny dalšími karabinami.

Štand

Jiný výraz pro jistící stanoviště, slaňák. Bod, ze kterého je lezec jištěn.

Vratný bod      

Bod, u kterého končí lezecká cesta, podobně jako je tomu u slaňáku a štandu se z něj dá slanit dolů.

4. Horolezecké styly

Skalní lezení stejně jako většina moderních sportů má své specializace. Vyznat se v jejich určitých specifikách Vám pomůže mnohem lépe pochopit samotnou lezeckou kulturu.  V tabulce níže seznámíte se základními pojmy a jejich anglickými alternativami.

Anglický názevČeský název
Sport climbingSportovní lezení
BoulderingBouldering
TradKlasické lezení
——–Sekání
Single-pitch climbingJednodélkové lezení
Multi-pitch climbingVícedélkové lezení
Crack climbingSpárové lezení
Free soloVolné lezení
Deep water soloDeep water solo
High BallHigh Ball
Lezečka potřebná k skalnímu lezení a jejímu názvosloví či slangu

Sportovní lezení

Horolezecký styl, při kterém je lezec jištěn na předem, do skály, navrtaných nýtů či borháků. Základní bezpečnostní výbava je tvořena lanem a expreskami, které lezec umisťuje v průběhu svého výstupu. Sportovní lezení je nejčastější formou lezení se kterou se budete setkávat.

Bouldering

Je pravděpodobně druhým nejčastějším lezeckých stylem. Bouldering se liší od ostatních lezeckých disciplín výškou a techničností samotného lezení. Cesty většinou bývají kratší, obtížnější a většinou se nacházejí na velkých balvanech. Jištění není zajištěno lanem ale množstvím bouldermatek.

Klasické lezení

Je jedním z nejstarších stylů skalního lezení. Lezci postupně, cestou vzhůru, zakládají konkrétní jištění, které sebou vytahují připnuté na sedácích. Při slaňování jsou pak tyto prvky sesbírány. Skála je tedy téměř neporušena lezci, které se na ní pohybovali. Klasické lezení vyžaduje značné množství jistících pomůcek (friendy, vklíněnce).

Sekání

Lezecká technika, kdy jsou do skály vysekávány nové použitelnější chyty. V lezecké komunitě se jedná o velice kontroverzní téma, jelikož jeho praktikování zásadně narušuje přirozenost skály. Z obav o životní prostředí již není téměř používána.

Jednodélkové lezení

Jednodélkové lezení se značí svou délkou. Cesty musejí být kratší než je jedna délka lana.

Vícedélkové lezení

Je horolezcký styl kdy je trasa delší než je jedna délka lana (jednodélka). Horolezec nejdříve vyleze první část trasy, kam je následován druhým lezcem. Z tohoto místa pak dále pokračují na druhou, třetí, čtvrtou délku…

Spárové

Spárové lezení je typické svou specifickou lezeckou technikou, která je velice fyzická a silově vyčerpávající. Lezci při spárovém lezení vtěsnávají části svého těla do prasklin ve skále, pomalu se šoupající vzhůru.

Volné lezení

Umožnuje lezcům využívat během svého výstupu čistě přirozené prvky skály. Lano, expresky a jiné jistící prvky nejsou povoleny. Mezi nejznámější volné lezce patří Alex Honnold.

Deep water solo

Druh volného lezení, lezec na skále operuje bez jištění. Při eventualitě pádu pak padá do hluboké vody. Nejlegendárnější deep water solo cesty se nacházejí na ostrově Mallorka ve Středozemním moři.

High Ball

Je stylem dost podobným boulderingu. Ovšem jeho náročnost je navýšena velikostí balvanů, které se nebezpečně přibližují úrovni 15 m.

5. Styly sportovního výstupu, Horolezecké zkratky

Anglický názevČeský název
AFAll free
FlashFlash
OSOn Sight
PPPink Point
RPRed Point
TRTop Rope
Sportovní lezení se seznamnem a přkaldem jeho názvosloví, disciplín
Photo by Allan Mas on Pexels.com

AF / All Free

Styl výstupu, kdy lezec během svého snažení o zdolání cesty odpočívá s pomocí jistících bodů na skále. Po pádu lezec pokračuje z místa pádu.  

Flash

Je stylem výstupu podobným On Sightu, lezec pouze v tomto případě obdržel informace o sekvenci pohybů potřebných k výstupu cesty, nebo na ni někoho viděl předem lézt.

OS / On Sight

Styl výlezu bez odsedávání, pádu a obdržení jakýchkoliv informací před pokusem o zdolání. Cesta byla zdolána na první pohled. Jedná se o nejváženější styl sportovního výstupu.

PP / Pink Point

Zdolání cesty s předešlým výzkumem a pokusy. PP má v jistících bodech předpřipravené expresky, lezec během svého výstupu pouze cvaká lano. Finální pokus musí být bez pádu a odsedávání. Pink Point je kontroverzním pojmem, jelikož jej někteří lezci považují pouze za součást Red Pointu.   

RP / Red Point (Rot Punkt)

Red Point je podobným stylem výlezu jako PP. Rozdíl mezi těmito dvěma styly se nachází v umístění expresek. Při RP lezec během svého výstupu cvaká nejen lano ale i expresky do jistících bodů. Opět, musí být cesta zdolána bez pádu a odsedávání, výzkum a více přípravných pokusů je povoleno.

TR / Top Rope

Styl vedoucí k pokoření cest s předpřipraveným horním jistícím lanem. Jedná se o nejbezpečnější způsob zdolávání skal.

6. Lezecké povely

Anglický názevČeský název
Climbing!Lezu!
Take / TightDober
SlackPovol
Lower meSpusť
Off belayZruš
On belayJistím
Rope is freeVolné
Watch out!Pozor!
Falling!Padám!
Rock!Kámen!
Rope!Lano!

Lezu

Používá se, když lezec začíná lézt po dlouhé pauze nebo začátku nového jištění (např. nová cesta nebo multipitch). Slouží jako informace pro jističe, který nemusí vždy lezce dobře vidět nebo i připomenutí se pro méně pozorné parťáky.

Dober

Povel dober říká lezec, když chce, aby jistič zmenšil míru volného lana mezi nimi. Nejčastěji se používá, když lezec cítí hrozící pád, v nejistém momentu či cruxu nebo před spuštěním.

Povol

Opak povedu „dober“, povol se používá, když lezec nemá dost volného lana, a to mu zabraňuje v lezení, cvaknutí jištění nebo ho snad stahuje na jednu stranu.

Spusť mě

Tento povel je, na rozdíl od předešlých, velice specifický. Jde opět o povel lezce, který se používá, když se potřebuje dostat níže na skále. Nejčastěji používaný při dolezení jednodélkového lezení nebo po pádu při projektování cesty.

Zruš

Informační povel pro jističe. Jde o velice důležitý informační povel, který říká, že lezec se odvázal od jistícího lana.

Jistím

Povel jističe lezci sdělující to, že lezec je opět aktivně jištěn lanem a může tak pokračovat v lezení. V angličtině tento povel může použít i lezec značící jím, že je opět uvázaný na laně. V češtině říkáme „na laně“ nebo „uvázán“.

Volné

Povel následující nejčastěji s povelem „zruš“. Volný znamená, že je lezec nebo jistič odvázán od lana, které se nyní volně pohybuje po skále.

Pozor

Relativně univerzální povel sloužící pro upozornění (nejčastěji na hrozící pád, padající kameny či lano atp.).

Padám!

Spíše výkřik, než povel, „padám“ je míněn pro jističe pouze chvilku předtím, než lezec spadne nebo když lezec cítí, že mu dochází síly a hrozí pád.

Kámen!

Upozornění jističe, lezců pod prvolezcem nebo lidí pod skálou na padající kameny.

Lano!

Upozornění jističe, lezců pod prvolezcem nebo lidí pod skálou na padající lano (nejčastěji shozené prvolezcem).

Co je to Borhák / Bolt?

Borhák (Bolt) je typ fixního jištění do kterého se připojují expresky s lanem. Jedná se o drobné ocelové oko pevně připevněné ke skále sloužící k postupovému jištění, dále je z něj také možno slanit.

Co je to odsedka?

V horolezeckém slangu pojem odsedka značí šitou smyčku. Odsedky bývají používány k připevnění lezce ke skále, během slaňování, k prodlužování expresek či k prodloužení jištění tak aby bylo lano měně namáháno.

Jaký je horolezecký pozdrav?

Přestože není oficiálně uznaný lezecký pozdrav, většina lezců využívá klasické Ahoj a automaticky přechází k tykání.

22 comments

Vlákno uzavřeno.